XLVII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 28 - 30 maja 2021 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Południowy 2 miejsce
Śląski 13 miejsce
Lubuski Północny 14 miejsce
Dolnośląski 26 miejsce (drużyna 2-osobowa)

 

LAUREACI OLIMPIADY

Okręg  
Lubuski Południowy

Stanisław Nowicki
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Radosław Chruściński
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Lubuski Północny

Kacper Snopek
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI OLIMPIADY

Okręg  
Śląski

Dominika Kampka
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne w Gliwicach

Lubuski Południowy

Julia Łazdowska 
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Dolnośląski

Kacper Szczygieł
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Lubuski Północny

Mateusz Tymek
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Jakub Pawłowski
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.


Eliminacje okręgowe
25 marca 2021 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" 
w Zielonej Górze

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Julia Łazdowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 3. Radosław Chruściński  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka'" w Zielonej Górze

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Gabriela Staszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Krzysztof Baranowski - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Brygida Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"  w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
30 marca 2021 r.
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Kacper Snopeki - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Mateusz Tymek - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Dawid Hajduk - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kacper Jankowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Michał Szczepaniak - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Wilk - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Wieczór -  II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Katarzyna Blicharz - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Mateusz Płotnicki - Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolski

Eliminacje okręgowe
13 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 
w Sosnowcu

ŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Okręg Śląski na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Ludwik Fonfara - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Dominika Kampka - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 3. Michał Towarek - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Piotr Opielka - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 • Rafał Brodziński - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Kacper Wójtowicz - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu