Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi, a zapamiętam
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
Konfucjusz
 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

dla uczniów szkół średnich
o tytuł

MŁODEGO INNOWATORA

w roku szkolnym 2019/20

KOMINUKAT

w sprawie zmian w przeprowadzeniu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
w roku szkolnym 2019/20

Mając na względzie wyjątkową sytuację, której doświadczamy w chwili obecnej oraz rozporządzenie MEN z dnia 25.03.2020 poz. 530 informujemy, że Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie wraz z Komitetem Głównym Olimpiady podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie OITiW - który po zatwierdzeniu umieścimy na naszej stronie www.lktir.com
Odbędą się tylko eliminacje okręgowe i to w zmienionej formie.

Nowe terminy eliminacji okręgowych:

  • Blok A - Innowacje Techniczne - przesłanie prac elektronicznie do Komitetu Okręgowe do 25.04.2020. Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych do 8.05.2020
  • Blok B - Wynalazczość - eliminacje okręgowe odbędą się na platformie E-learningowej do 30.04.2020.

 

Celem Olimpiady jest:

  • zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych;
  • aktywizacja twórczego myślenia;
  • edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym oraz technologicznym.

Olimpiada - ma charakter interdyscyplinarny i wymaga od uczestników szerokiej wiedzy, wykraczającej poza podstawę programową kształcenia w szkole, dotyczącej wielu dyscyplin takich, jak fizyka, chemia, matematyka, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, czy ochrona środowiska.

Olimpiada - rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą.

Olimpiada - poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej stanowi dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych.

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

Regulamin OITiW 2019/20

Komunikat MEN z 14.04.2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy