Wykonywanie pomiarów elektrycznych:
badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia,
badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,
badanie wyłączników różnicoprądowych,
badanie instalacji odgromowych i uziomów,
badanie odbiorników zabezpieczonych przez wyłączniki różnicoprądowe.