OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH
w Mechanice

Regulamin

Terminarz 2022/23

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Należy opracować w języku polskim projekt zawierający zwięzły opis rozwiązania będącego przedmiotem pracy konkursowej z dziedziny mechaniki

Praca powinna zawierać:

  • przejrzysty, czytelny i w ujęciu syntetycznym dotychczasowy stan techniki (wiedzy) w obszarze przeprowadzanych przez ucznia badań,
  • w formie pisemnej rozwiązania oraz środki i sposoby wykorzystane przy jego realizacji.
Do udziału w nich może zgłosić każdy uczeń danej szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. Do zawodów II stopnia zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze prace.
ogłoszenie wyników   do 31 marca 2023
zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 9 kwietnia 2023

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Należy opracować rozszerzony projekt zawierający oprócz wymagań na etapie szkolnym:

  • szczegółową dokumentację techniczną, w tym szkice, rysunki, obliczenia, wykresy, schematy blokowe i ideowe, modele, programy, zdjęcia i filmy ilustrujące istotę rozwiązania,
  • precyzyjne wskazanie możliwości wykorzystania efektów pracy w praktyce wraz z prototypem rozwiązania.
Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace.
Dokumentację konkursową - autorskie opracowanie wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie elektronicznej.
 ogłoszenie wyników  do 20 kwietnia 2023
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie w wersji elektronicznej  do 22 kwietnia 2023

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

Opracowanie autorskie uczestnika na etapie finału :

  • stanowić ma gotowy prototyp stworzony na bazie projektów opracowanych na poprzednich stopniach Olimpiady;
  • wykonane, finalne urządzenie lub też inna forma dokumentującą zrealizowany projekt;
  • max 15 minutowe nagranie wideo prezentujące twórczy efekt.
ogłoszenie wyników do 17 maja 2023
uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom i finalistom do 24 maja 2023 

 

Karta zgłoszenia Sprawozdanie autorów Dokumentacja statystyczna
doc
pdf
doc
pdf
doc
pdf