OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH
w Telekomunikacji i Informatyce

Regulamin

Terminarz 2023/24

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych do wyboru jednego przez uczestników Olimpiady. Ma charakter indywidualny i drużynowy.

BLOK PROGRAMISTYCZNY – obejmuje zakres informatyki i teleinformatyki związany bezpośrednio z elementami tworzenia oprogramowania, analiz przedwdrożeniowych, testów oprogramowania i znajomości języków programowania takich jak:

 • C#,
 • PHP,
 • (Visual) Basic,
 • Python,
 • Perl,
 • JavaScript
 • Ruby
 • oraz baz danych SQL, MySQL, POSGRESQL.

BLOK TELETECHNICZNY – obejmuje zakres informatyki i teleinformatyki związany bezpośrednio z elementami infrastruktury teletechnicznej, konfiguracji urządzeń sieciowych, tworzenia i łączenia kanałów teleinformatycznych, szyfrowania i bezpieczeństwa danych. Zakres zadań został oparty o infrastrukturę i rozwiązania techniczne renomowanych firm takich, jak

 • CISCO,
 • MIKROTIK,
 • UNIFI,
 • TPLINK,
 • DLINK.

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Odbywają się w formie testu on-line obejmującego zagadnienia w wybranej dziedziny tematycznej:

 • wszyscy uczestnicy zawodów szkolnych otrzymują poprzez zalogowanie do Platformy E-LEARNINGOWEJ – moduł EGZAMINATOR dostęp do testu zawierającego 20 pytań z zakresu odpowiednio PROGRAMISTYCZYNEGO lub TELETECHNICZNEGO  Logowanie-rejestracja.
 • wypełniają test w określonym w platformie limicie czasowym – 20 min.
 • za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują – 1 punkt
 • Rejestracja w systemie będzie możliwa od 2.01.2024 r. do 30.01.2024 r. W pierwszej dekadzie lutego 2024 r. zostaną podane informacje dla okręgów o terminach przeprowadzenia testów eliminacyjnych.
Z grupy uczniów biorących udział w zawodach szkolnych Komitet Szkolny, wyłania 3 uczestników, którzy będą reprezentować daną szkołę w zawodach okręgowych..
Eliminacje szkolne

 

11 - 12 marca 2024

Zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 28 marca 2024

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

BLOK PROGRAMISTYCZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 20 zadań testowych i 4 zadania praktyczne, które będą udostępnione w dniu zawodów ze platformy udostępnionej przez PZSWiR, polegające na analizie kodu informatycznego, stosowania odpowiednich algorytmów programistycznych, analizy danych i struktur oprogramowania.
 • Czas trwania etapu wynosi 90 minut.
 • Kryteria oceny:
  • za każde zadanie testowe - 0-1 punktu
  • za każde zadanie praktyczne – 0-5 punktów

BLOK TELETECHNICZNY:

 • Uczestnicy otrzymują20 zadań testowych i 4 zadania praktyczne, które będą udostępnione w dniu zawodów ze platformy udostępnionej przez PZSWiR, polegające na tworzeniu i analizie rozwiązań teleinformatycznych, konfiguracji transmisji danych, konfiguracji połączeń sieci teleinformatycznych, analizy błędów i struktur sieciowych.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut.
 • Kryteria oceny:
  • za każde zadanie testowe - 0-1 punktu
  • za każde zadanie praktyczne – 0-5 punktów
Do zawodów III stopnia kwalifikuje się 30 najlepszych uczestników w każdym bloku
 
Przeprowadzenie zawodów  9 kwietnia 2024
Miejsce zawodów  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

I ETAP - test

BLOK PROGRAMISTYCZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 10 pytań o zwiększonym stopniu trudności, w dniu przeprowadzenia zawodów, polegające na tworzeniu i analizie rozwiązań teleinformatycznych, polegające na praktycznej modyfikacji kodu informatycznego, stosowania odpowiednich algorytmów programistycznych, analizy danych i struktur oprogramowania.
 • Czas trwania etapu wynosi 10 minut.
 • Kryteria oceny: - każde pytanie 0 - 1 pkt.

BLOK TELETECHNICZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 10 pytań o zwiększonym stopniu trudności, w dniu przeprowadzenia zawodów polegające wykonaniu praktycznej konfiguracji infrastruktury sieci teleinformatycznej, konfiguracji transmisji danych, konfiguracji połączeń sieci teleinformatycznych, analizy błędów i struktur sieciowych.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 10 minut.
 • Kryteria oceny: - każde pytanie od 0 - 1 pkt.
 I ETAP - zadania

BLOK PROGRAMISTYCZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 3 zadania praktyczne o zwiększonym stopniu trudności, w dniu przeprowadzenia zawodów, polegające na tworzeniu i analizie rozwiązań teleinformatycznych, polegające na praktycznej modyfikacji kodu informatycznego, stosowania odpowiednich algorytmów programistycznych, analizy danych i struktur oprogramowania.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut.
 • Kryteria oceny: - każde zadanie od 0 - 10 punktów.

BLOK TELETECHNICZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 3 zadań praktycznych o zwiększonym stopniu trudności, w dniu przeprowadzenia zawodów polegające wykonaniu praktycznej konfiguracji infrastruktury sieci teleinformatycznej, konfiguracji transmisji danych, konfiguracji połączeń sieci teleinformatycznych, analizy błędów i struktur sieciowych.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut.
 • Kryteria oceny: - każde zadanie od 0 - 10 punktów.
Termin przeprowadzenia zawodów 18 - 20 kwietnia 2024
 Miejsce  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 

Karta zgłoszenia
Blok programistyczny
Karta zgłoszenia
Blok teletechniczny
Dokumentacja statystyczna
doc
pdf
doc
pdf
doc
pdf