OLIMPIADA WIEDZY o WYNALAZCZOŚCI

Regulamin

Terminarz 2023/24

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

ETAPY
eliminacje szkolne
 • każdy uczestnik rejestruje się od 13 do 30 listopada 2023 na platformie E-LEARNINGOWEJ – moduł EGZAMINATOR Logowanie-rejestracja;
 • w trakcie tworzenia konta, proszę o uzupełnienie WSZYSTKICH DANYCH W FORMULARZU (łącznie z instytucją, czyli pełną nazwą szkoły oraz adresem szkoły). Konta z brakującymi informacjami będą niedopuszczone do systemu.
 • o pomyślnym zarejestrowaniu na skrzynkę e-mail powinna przyjść wiadomość z linkiem aktywacyjnym do systemu. Wiadomość mogła trafić do skrzynki SPAM lub też innej
 • jeżeli wiadomość nie dotrze, konto zostanie automatycznie aktywowane w przeciągu 24h;
 • prosimy o zapamiętanie hasła dostępu do platformy;
 • w I dekadzie grudnia 2023 zostaną podane terminy przeprowadzenia testów eliminacyjnych:
 • uczestnicy odpowiadają na 20 pytań z zakresu własności przemysłowej i historii wynalazków w ciągu 30 minut;
 • trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów będzie reprezentować szkołę na eliminacjach okręgowych.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenia na eliminacje okręgowe:
 • do 15 grudnia 2023
 • do 31 stycznia 2024

Harmonogram eliminacji szkolnych

Okręg Dolnośląski 14 grudnia 2023 8:00 - 9:00
Okręg Lubuski Południowy 14 grudnia 2023 11:00 - 12:00
Okręg Lubuski Północny 14 grudnia 2023 10:00 - 11:00
Okręg Śląski 15 grudnia 2023 9:00 - 10:00

Uczestnicy mogą brać udział w eliminacjach szkolnych tylko w wyznaczonych godzinach dla danego okręgu - w innym przypadku zostaną zdyskwalifikowani.

 Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

ETAPY
 • Udział biorą drużyny szkolne zgłoszone do Komitetu Okręgowego.
 • etap - test:
  • uczestnicy odpowiadają na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków)
  •  kryteria oceny:  prawidłowa odpowiedź – 1 punkt;
  • po tym etapie ustalana jest kwalifikacja drużynowa

 • etap - zadania:
  • uczestnicy otrzymują 3 zadania praktyczne, polegające na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców.
  • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne - 0 - 10 punktów.
  • o ostatecznej kolejności w kwalifikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów
 • Czas trwania eliminacji - 90 minut.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenie do III etapu:
 • do 7 marca 2024
 • do 13 marca 2024

Harmonogram eliminacji okręgowych

Okręg Dolnośląski 28 lutego 2024 (środa)
godz. 11.00
 

 Zespół Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

Okręg Lubuski Południowy 27 lutego 2024 (wtorek)
godz. 11.00
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"
w Zielonej Górze

Okręg Lubuski Północny 1 marca 2024 (piątek)
godz. 10.00
 

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
w Gorzowie Wielkopolskim

Okręg Śląski  8 marca 2024 (piątek)
godz.11.00

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu

Zawody III stopnia - finał ogólnopolski

ETAPY

I etap - pisemny - test

 • uczestnicy odpowiadają na 40 pytań testowych;
 • czas trwania - 40 minut;
 • uczniowie, którzy uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu;
 • po tym etapie ustalana jest kwalifikacja drużynowa.

II etap - pisemny- zadania

 • uczestnicy rozwiązują pisemnie 4 zadania praktyczne (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców);
 • czas trwania etapu wynosi 90 minut;
 • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne: 0 – 10 punktów;
 • zawodnicy, którzy uzyskają powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie II pisemnym otrzymają tytuł „Finalista Olimpiady”.

III etap - ustny

 • kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów z I i II etapu;
 • każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania dotyczące ustawy Prawo własności przemysłowej kporaz historii wynalazków;
 • na każdą odpowiedź uczestnik ma dwie minuty;
 • kryteria oceny: za każde pytanie od 0 - 5 punktów; czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty;
 • o ostatecznej kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów pisemnych i etapu ustnego.

 

Termin przeprowadzenia:

 I etap (online)

 • 15 marca 2024 godz. 9.00

II i III etap

 • 22 - 23 marca 2024 (biorą uczestnicy, którzy w I etapie uzyskali powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów)
Miejsce eliminacji:

 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

 
Program finału Olimpiady Program

 

Do pobrania

Regulamin OWoW

Karta zgłoszenia na eliminacje (doc)
Karta zgłoszenia na eliminacje (pdf)

Ustawa - Prawo własności przemysłowej
Zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego
-wymagania
Bolesław Orłowski "Najkrótsza historia wynalazków"