OLIMPIADA WIEDZY o WYNALAZCZOŚCI

Regulamin

Terminarz 2022/23

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

ETAPY
eliminacje szkolne
 • każdy uczestnik rejestruje się od 21 listopada do 2 grudnia stycznia 2022 na platformie E-LEARNINGOWEJ – moduł EGZAMINATOR Logowanie-rejestracja;
 • w trakcie tworzenia konta, proszę o uzupełnienie WSZYSTKICH DANYCH W FORMULARZU (łącznie z instytucją, czyli pełną nazwą szkoły oraz adresem szkoły). Konta z brakującymi informacjami będą niedopuszczone do systemu.
 • o pomyślnym zarejestrowaniu na skrzynkę e-mail powinna przyjść wiadomość z linkiem aktywacyjnym do systemu. Wiadomość mogła trafić do skrzynki SPAM lub też innej
 • jeżeli wiadomość nie dotrze, konto zostanie automatycznie aktywowane w przeciągu 24h;
 • prosimy o zapamiętanie hasła dostępu do platformy;
 • w I dekadzie grudnia 2022 zostaną podane terminy przeprowadzenia testów eliminacyjnych:
 • uczestnicy odpowiadają na 20 pytań z zakresu własności przemysłowej i historii wynalazków w ciągu 30 minut;
 • trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów będzie reprezentować szkołę na eliminacjach okręgowych.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenia na eliminacje okręgowe:
 • do 15 grudnia 2022
 • do 31 stycznia 2023

Harmonogram eliminacji szkolnych

Okręg Dolnośląski 12 grudnia 2022  godz. 10.00 - 11.00 
Okręg Lubuski Południowy 12 grudnia 2022   godz. 12.00 - 13.00
Okręg Lubuski Północny 14 grudnia 2022   godz. 12.00 - 13.00
Okręg Śląski 14 grudnia 2022   godz. 13.00 - 14.00

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

 

ETAPY
 • Udział biorą drużyny szkolne zgłoszone do Komitetu Okręgowego.
 • etap - test:
  • uczestnicy odpowiadają na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków)
  • czas trwania etapu wynosi 30 minut;
  •  kryteria oceny:  prawidłowa odpowiedź – 1 punkt;
  • po tym etapie ustalana jest kwalifikacja drużynowa

 • etap - zadania:
  • uczestnicy otrzymują 3 zadania praktyczne, polegające na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców.
  • czas trwania etapu wynosi 60 minut
  • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne - 0 - 10 punktów.
  • o ostatecznej kolejności w kwalifikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenie do III etapu:
 • do 17 marca 2023
 • do 31 marca 2023

Harmonogram eliminacji okręgowych

Okręg Dolnośląski I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy   16 marca 2023 (czwartek)
godz. 10.00
Okręg Lubuski Południowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 "Budowlanka"
w Zielonej Górze 
 17 marca 2023 (piątek)
godz. 10.00
Okręg Lubuski Północny  Zespół Szkół Elektrycznych
w Gorzowie Wlkp.
15 marca 2023 (środa)
godz. 10.00 
Okręg Śląski  Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu
 7 marca 2023 (wtorek)
godz. 9.30

Zawody III stopnia - finał ogólnopolski

ETAPY

I etap - pisemny - test

 • uczestnicy odpowiadają na 40 pytań testowych;
 • czas trwania - 40 minut;
 • uczniowie, którzy uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu;
 • po tym etapie ustalana jest kwalifikacja drużynowa.

Test on-line 4.04.2023

II etap - pisemny- zadania

 • uczestnicy rozwiązują pisemnie 4 zadania praktyczne (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców);
 • czas trwania etapu wynosi 90 minut;
 • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne: 0 – 10 punktów;
 • zawodnicy, którzy uzyskają powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie II pisemnym otrzymają tytuł „Finalista Olimpiady”.

III etap - ustny

 • kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów z I i II etapu;
 • każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania dotyczące ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii wynalazków;
 • na każdą odpowiedź uczestnik ma dwie minuty;
 • kryteria oceny: za każde pytanie od 0 - 5 punktów; czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty;
 • o ostatecznej kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów pisemnych i etapu ustnego.

 

Termin przeprowadzenia:

 14-15 kwietnia 2023

Miejsce eliminacji:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

 
Program finału Olimpiady  

 

Do pobrania

Regulamin OWow

Karta zgłoszenia na eliminacje (doc)
Karta zgłoszenia na eliminacje (pdf)

Ustawa - Prawo własności przemysłowej
Zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego
-wymagania
Bolesław Orłowski "Najkrótsza historia wynalazków"