Wykonujemy
ocenę zgodności maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań dotyczących BHP, używanych przez pracowników w środowisku pracy