Pokaż mi, a zapamiętam
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
Konfucjusz
 

Olimpiady Innowacji Technicznych

dla uczniów szkół średnich
o tytuł

MŁODEGO INNOWATORA

w roku szkolnym 2023/24

 

 Celem Olimpiad jest:

  • zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych;
  • aktywizacja twórczego myślenia;
  • edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym oraz technologicznym.

Olimpiady - rozwijają pasje, zainteresowania i kształtują umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi a jednocześnie stymulują ich aktywność poznawczą i twórczą.

Olimpiady - poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej stanowią dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych.

Olimpiady:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023