Specjalistyczne

  • Opracowanie instrukcji techniczno – ruchowych (DTR) maszyn, urządzeń, w tym dla wózków jezdniowych podnośnikowych, zgodnie z wymogami Dyrektywy maszynowej UE;
  • Opracowywanie opinii w celu wydania deklaracji zgodności z polskimi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi BHP na używane maszyny i inne urządzenia, zainstalowane na stanowiskach pracy;
  • Opracowanie instrukcji smarowania i konse3rwacji maszyn;
  • Wykonywanie wyceny maszyn i urządzeń;
  • Oznakowanie wyrobów znakiem Unii Europejskiej CE, zgodnie z Dyrektywą Europejską;
  • Opracowanie deklaracji zgodności wyrobów z dyrektywami unijnymi i normami zharmonizowanymi;
  • Opracowanie systemu zarządzania jakością wg ISO;
  • Opracowanie zakładowych systemów zapewnienia jakości;
  • Opracowanie instrukcji technologicznych.