XLIV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 25-27 maja 2018 r.
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowym w Nisku

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa. Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Północny 5 miejsce
Dolnośląski 7 miejsce
Lubuski Południowy 15 miejsce
Śląski 25 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

Wśród 18 laureatów był jeden przedstawiciel z Lubuskiego i dwóch z Dolnośląskiego. Pozostali uczniowie zostali finalistami.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 9 miejsce (82,5 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Dolnośląski Justyna Kutyba - 6 miejsce (85 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Aleksandra Druczak - 8 miejsce (84 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

FINALIŚCI

Lubuski Północny

Katarzyna Kostrubiec-
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Gorzowie Wlkp
Paweł Marcinkowski
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Południowy Michał Leśniak -
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Weronika Malinowska -
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Justyna Grzegorek -
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Eliminacje okręgowe
20 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

LUBUSKI PÓŁNOCNY

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci Okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Katarzyna Kostrubiec - I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy zdobyli:

 • Aneta Walas - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Przemysław Okapiec- Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Olaf Gołębiowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Hanna Maciocha - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Weronika Żołądź - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKI POŁUDNIOWY

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci Okręgowych:

 1. Weronika Malinowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Justyna Grzegorek - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Krzysztof Baranowski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Hubert Suchodolski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze