Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok B - WYNALAZCZOŚĆ

Terminarz
2021/22

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

ETAPY
eliminacje szkolne
 • każdy uczestnik rejestruje się od 10 do 31 stycznia 2022 na platformie e-learningowej Logowanie-rejestracja . (Prosimy o dokładne podanie danych i zapamiętanie hasła dostępu do platformy);
 • w I dekadzie lutego 2022 zostaną podane terminy przeprowadzenia testów eliminacyjnych:
 • eliminacje szkolne są jednoetapowe;
 • platforma zawiera bazę pytań, z której podczas przeprowadzenia testu pytania będą wybierane losowo;
 • uczestnicy odpowiadają na 20 pytań z zakresu własności przemysłowej i historii wynalazków w ciągu 30 minut;
 • trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów będzie reprezentować szkołę na eliminacjach okręgowych.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenia na eliminacje okręgowe:
 • 8-10 marca 2022
 • do 22 marca 2022

Harmonogram eliminacji szkolnych

Okręg Dolnośląski 8 marca 2022 (wtorek)  godz. 10.00 - 11.00 
Okręg Lubuski Południowy 8 marca 2022 (wtorek)  godz. 12.00 - 13.00
Okręg Lubuski Północny 10 marca 2022 (czwartek)  godz. 12.00 - 13.00
Okręg Śląski 10 marca 2022 (czwartek)  godz. 13.00 - 14.00

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

ETAPY
 • Udział biorą drużyny szkolne zgłoszone przez Komitet Okręgowy.
 • etap pisemny:
  • uczestnicy odpowiadają na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz 3 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. Po oddaniu testu uczestnik otrzymuje zadanie praktyczne;
  • czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut;
  •  kryteria oceny:
   - pytania testowe: prawidłowa odpowiedź – 1 punkt;
   - każde zadanie praktyczne - 0 - 10 punktów.
  • kolejność miejsc zajętych przez poszczególne drużyny ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów w etapie pisemnym.
 • etap ustny:
  • do etapu kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym.
  • każdy z uczestników odpowiada na trzy pytania.
  • o kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów z obu etapów: pisemnego i ustnego
  • kryteria oceny:
   - za każde pytanie od 0 - 5 punktów;
   - czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenie do III etapu:
 • do  4 kwietnia 2022
 • do 26 kwietnia 2022

Harmonogram eliminacji okręgowych

Okręg Dolnośląski    I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Okręg Lubuski Południowy 31 marca 2022 godz.9.30  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Okręg Lubuski Północny 30 marca 2022 godz. 9.30  Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.  
Okręg Śląski 30 marca 2022  I Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Zawody III stopnia - finał ogólnopolski

ETAPY

I etap - pisemny - test

 • uczestnicy odpowiadają na 40 pytań testowych;
 • czas trwania - 50 minut;
 • uczniowie, którzy uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu.

II etap - pisemny- zadania

 • uczestnicy rozwiązują pisemnie 4 zadania praktyczne (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców);
 • czas trwania etapu wynosi 90 minut;
 • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne: 0 – 10 punktów;
 • zawodnicy, którzy uzyskają powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie II pisemnym otrzymają tytuł „Finalista Olimpiady”.

III etap - ustny

 • kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów z I i II etapu;
 • każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania dotyczące ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii wynalazków;
 • na każdą odpowiedź uczestnik ma dwie minuty;
 • kryteria oceny: za każde pytanie od 0 - 5 punktów; czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty;
 • o ostatecznej kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów pisemnych i etapu ustnego.

 

Termin przeprowadzenia:

 27 - 29 maja 2022

Miejsce eliminacji:  Liceum Ogólnokształcące nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim
Program finału Olimpiady  

 

Do pobrania

Regulamin OITiW Karta zgłoszenia na eliminacje Ustawa - Prawo własności przemysłowej
Zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego
-wymagania
Bolesław Orłowski "Najkrótsza historia wynalazków"  

XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 2-4 czerwca 2017 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Okręg Miejsce
Dolnośląski 4
Lubuski Północny 9
Lubuski Południowy 18
Śląski 26

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREAT OLIMPIADY.

LAUREACI

Okręg  
Dolnośląski Dominika Gołąbek - 15 miejsce (66 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 3 miejsce (89 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI

Lubuski Południowy Michał Leśniak - 63 p.
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Patrycja Kozak - 57 p.
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Przemysław Kwarta - 56 p.
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Lubuski Północny Dariusz Serwaczak- 61 punktów
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Maria Skrodzka -
59 p.
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
Dolnośląski Justyna Kutyba - 63,5 p.
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Aleksandra Druczak - 61 p.
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
Śląski Dawid Karolewski - 62,5 p.
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 


Eliminacje okręgowe
28 marca 2017 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg DOLNOŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Dominika Gołąbek- I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Aleksandra Druczak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 3. Justyna Kutyba - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Maciej Korniewski - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Damian Ziomko- II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Kamil Szczepański - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Eliminacje okręgowe
23 marca 2017 r.
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Dariusz Serwaczak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Marta Skrodzka - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Przemysław Okapiec - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Katarzyna Kostrubiec - I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Żukowicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Znamirowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Marta Łodygowska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Alicja Piaskowska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Patrycja Kozak - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Klaudia Szukalska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Róża Buśko - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Weronika Malinowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Aleksandra Jędrowiak - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Michał Kurpisz - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
23 marca 2017 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg ŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Dawid Karolewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Kamil Jarczok - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Kamil Szczepański - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 


XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 10-12 czerwca 2016 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Okręg Miejsce
Dolnośląski 12
Lubuski Północny 13
Lubuski Południowy 15
Śląski 27 

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREAT OLIMPIADY.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 14 miejsce (67,5 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp

FINALIŚCI

Lubuski Południowy Przemysław Kwarta - 61 punktów
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Michał Leśniak - 48 punktów
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Krystian Janus - 24 punkty
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Lubuski Północny Maria Skrodzka - 59 punktów
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
Paweł Marcinkowski - 57 punktów
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Dolnośląski Dominika Gołąbek - 64 punkty
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Agata Miklaszewska - 61 punktów
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Damian Ziomko - 24 punkty
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Śląski Dawid Karolewski - 24 punkty
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 


 

Eliminacje okręgowe
16 marca 2016 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Wyniki zespołowe

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Agata Miklaszewska - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Dominika Gołąbek - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 3. Damian Ziomko - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Maciej Koroniewski - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Szymon Józwicki - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Aleksandra Druczak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

Eliminacje okręgowe
18 marca 2016 r.
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Marta Skrodzka - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Patryk Szymkiewicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Żukowicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Znamirowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Filip Daszewski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Krzysztof Karpowicz - Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Natalia Iwaszko - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Marta Łodygowska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Krystian Janus - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Aleksandra Kurowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Joanna Anaszewska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Klaudia Szukalska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Róża Buśko - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Patrycja Kozak- Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Jędrzej Wróblewski- Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
16 marca 2016 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg ŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Mateusz Wieczorek - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Dawid Karolewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Mateusz Kowalewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Bartłomiej Franczyk - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 • Adam Węgrzyn - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 • Kacper Łuczak - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

XLI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 27-28 maja 2015 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Okręg Miejsce
Lubuski Północny 1
Dolnośląski 3
Lubuski Południowy 6
Śląski  23

 Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREAT OLIMPIADY.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Południowy Paulina Ratajczak - 3 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Dolnośląski Weronika Pasek - 4 miejsce
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Lubuski Północny Maciej Szałachowski - 7 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
Adrian Matusiak - 10 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Dominika Pęczkowska - 12 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI

Lubuski Południowy Aleksandra Kurowska
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Kamil Strzelczyk
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Dolnośląski Agata Miklaszewska
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Michał Szyszka
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Maciej Korniewski
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

OKRĘG LUBUSKI

Eliminacje okręgowe
27 marca 2015 r.
Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 3. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Maciej Szałachowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Dominika Pęczkowska - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 4 - 10 otrzymują tytuł Finalista eliminacji okręgowych:

 1. Przemysław Suszka - Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Daniel Głowienkowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 3. Łukasz Grenda - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 4. Jakub Ryglewicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 5. Amadeusz Łopuszyński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 6. Filip Daszewski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 7. Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 4. Zespół Szkół Samochodowych w Żarach

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Paulina Ratajczak - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Aleksandra Kurowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Kamil Strzelczyk - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 4 - 10 otrzymują tytuł Finalista eliminacji okręgowych:

 1. Dawid Czajkowski - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 2. Joanna Anaszewska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Krystian Janus - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 4. Mariusz Makuchowski - Zespół Szkół Samochodowych w Żarach
 5. Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 6. Adrianna Sirant - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 7. Gracjan Deus - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

 OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Eliminacje okręgowe
13 marca 2015 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Wyniki zespołowe

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Województwo dolnośląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość, który odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych

 1. Maciej Korniewski - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Damian Ziomko - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

oraz drużyna gospodarzy, w składzie:

 • Agata Miklaszewska
 • Weronika Pasek
 • Michał Szyszka

OKRĘG ŚLĄSKI

Eliminacje okręgowe
13 marca 2015 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Benedykt Waszkiewicz- Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 2. Bartosz Skotniczny - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Szymon Głogowski - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Mateusz Palka - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 • Sylwester Sobala - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Wojciech Wichary - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 • Barbara Skrzypczyk - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 • Maciej Tomiczek - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 • Dawid Ścibior - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

XL Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r.
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Do udziału eliminacjach ogólnopolskich zakwalifikowało się 30 drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

Zawody składały się z trzech etapów. Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Okręg Miejsce 
Dolnośląski 6
Lubuski Południowy 8
Lubuski Północny 12
Śląski 20

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

 

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Południowy Paulina Ratajczak - 7 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Dolnośląski Weronika Pasek - 9 miejsce
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

FINALIŚCI

Okręg  
Dolnośląski Michał Szyszka
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Agata Miklaszewska
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Lubuski Południowy Marta Tęcza
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Marek Sydor
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Lubuski Północny Maciej Szałachowski
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
Krzysztof Owczarek
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
Śląski Mateusz Świerczyński
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
Tomasz Załupski
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

OKRĘG LUBUSKI

Eliminacje okręgowe
28 marca 2014 r.
Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkól Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Samochodowych w Żarach
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 4. Zespół Szkól Ekonomicznych w Zielonej Górze
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo lubuskie południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Paulina Ratajczak - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Marta Tęcza - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Marek Sydor - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Pozostali finaliści eliminacji okręgowych

 1. Joanna Anaszewska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 2. Maciej Kamionowski - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 3. Dawid Czajkowski - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 4. Mariusz Grycz - Zespól Szkół Samochodowych w Żarach
 5. Tomasz Bednarz - Zespól Szkół Samochodowych w Żarach
 6. Paweł Hałczyński - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 7. Łukasz Murawski - Zespól Szkół Samochodowych w Żarach

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkól Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
 2. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 4. Zespół Szkól Budowlanych w Gorzowie Wlkp.
 5. Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo lubuskie północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Krzysztof Owczarek - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
 2. Tomasz Kulczycki - Zespół Szkól Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
 3. Maciej Szałachowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Pozostali finaliści eliminacji okręgowych

 1. Przemysław Suszka - Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. - rezerwowy
 2. Bartłomiej Niekrasz - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
 3. Jakub Ryglewicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
 4. Mateusz Kruhlik - Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp.
 5. Mariusz Kasperek - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
 6. Adam Śledź - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 7. Dawid Głowienkowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

 OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Eliminacje okręgowe
4 kwietnia 2014 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

 Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
   

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Weronika Pasek - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Agata Miklaszewska - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 3. Michał Szyszka - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Pozostali finaliści eliminacji okręgowych

 1. Agnieszka Baczewska - Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
  Joanna Wrona - Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
 2. Kinga Hyla - Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu

OKRĘG ŚLĄSKI 

Eliminacje okręgowe
4 kwietnia 2014 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 3. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Mateusz Świerczyński - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Tomasz Załupski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Benedykt Waszkiewicz- Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

Pozostali finaliści eliminacji okręgowych

 1. Bartosz Skotniczny - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Wojciech Wichary - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 3. Tomasz Dlugosz - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 4. Natalia Śmietana - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 5. Arkadiusz Styczyński - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 6. Witold Kaczyński - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

XLIV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 25-27 maja 2018 r.
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowym w Nisku

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa. Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Północny 5 miejsce
Dolnośląski 7 miejsce
Lubuski Południowy 15 miejsce
Śląski 25 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

Wśród 18 laureatów był jeden przedstawiciel z Lubuskiego i dwóch z Dolnośląskiego. Pozostali uczniowie zostali finalistami.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 9 miejsce (82,5 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Dolnośląski Justyna Kutyba - 6 miejsce (85 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Aleksandra Druczak - 8 miejsce (84 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

FINALIŚCI

Lubuski Północny

Katarzyna Kostrubiec-
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Gorzowie Wlkp
Paweł Marcinkowski
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Południowy Michał Leśniak -
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Weronika Malinowska -
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Justyna Grzegorek -
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Eliminacje okręgowe
20 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

LUBUSKI PÓŁNOCNY

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci Okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Katarzyna Kostrubiec - I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy zdobyli:

 • Aneta Walas - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Przemysław Okapiec- Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Olaf Gołębiowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Hanna Maciocha - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Weronika Żołądź - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKI POŁUDNIOWY

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci Okręgowych:

 1. Weronika Malinowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Justyna Grzegorek - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Krzysztof Baranowski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Hubert Suchodolski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

XLV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2019 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

Program finału Olimpiady

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa. Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Południowy 3 miejsce
Lubuski Północny 9 miejsce
Śląski 20 miejsce
Dolnośląski 27 miejsce (drużyna 2-osobowa)

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Południowy Weronika Malinowska
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

FINALIŚCI

Lubuski Północny

Jakub Pawłowski
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Paweł Wysoczański 
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Olaf Gołębiowskiucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Południowy Krzysztof Baranowski 
ucz. CKZiU nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze
Justyna Grzegorek
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

 

Fotorelacja na stronie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów  http://www.pzswir.pl/olimpiada20182019


Eliminacje okręgowe
29 marca 2019 r.
Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci Okręgowi:

 1. Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Paweł Wysoczański - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Olaf Gołębiowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Dawid Hajduk - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Konrad Korzeniewski - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Daria Rojek - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wojciech Dominiak - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Żłobiński - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Byczek - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Szaniec - Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolski

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci Okręgowi:

 1. Justyna Grzegorek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Weronika Malinowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 3. Krzysztof Baranowski  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Brygida Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Daniel Śmigielski - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Andżelika Leśniewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze

Fotorelacja na stronie Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. http://zsegw.pl/


XLVI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Zgodnie z rozporządzenie MEN z dnia 25.03.2020 poz. 530  z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, odbyły się tylko dwa etapy Olimpiady: szkolny i okręgowy.
Laureaci eliminacji II etapu, którzy uzyskali tytuł Laureat okręgowy Olimpiady -  zdobyli tytuł FINALISTA OLIMPIADY


Eliminacje okręgowe
27-28 kwiecień 2020

OKRĘG LUBUSKI PÓŁNOCNY

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Kacper Snopek - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Dawid Hajduk - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Daria Rojek - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Olaf Gołębiowski -  Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paulina Niewiadomska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Oskar MarciniakZespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolski
 • Hanna Harkawik - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paweł Łodygowski II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kacper Jacykowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

OKRĘG LUBUSKI POŁUDNIOWY

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Brygida Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"  w Zielonej Górze
 3. Justyna Grzegorek  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka'" w Zielonej Górze

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Krzysztof Baranowski - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Andżelika Leśniewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 • Gabriela Staszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

OKRĘG SLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Piotr Opielka I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Michał Towarek I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach 
 3. Dominika Kampka I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach 

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Ludwik Fonfara -  Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Mateusz Grycman - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Paweł Podolak - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Daniel Kozar I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Zuzanna Kawiak I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 
 3. Kacper Szczygieł I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 

XLVII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 28 - 30 maja 2021 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Południowy 2 miejsce
Śląski 13 miejsce
Lubuski Północny 14 miejsce
Dolnośląski 26 miejsce (drużyna 2-osobowa)

 

LAUREACI OLIMPIADY

Okręg  
Lubuski Południowy

Stanisław Nowicki
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Radosław Chruściński
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Lubuski Północny

Kacper Snopek
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI OLIMPIADY

Okręg  
Śląski

Dominika Kampka
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne w Gliwicach

Lubuski Południowy

Julia Łazdowska 
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Dolnośląski

Kacper Szczygieł
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Lubuski Północny

Mateusz Tymek
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Jakub Pawłowski
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.


Eliminacje okręgowe
25 marca 2021 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" 
w Zielonej Górze

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Julia Łazdowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 3. Radosław Chruściński  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka'" w Zielonej Górze

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Gabriela Staszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Krzysztof Baranowski - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Brygida Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"  w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
30 marca 2021 r.
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Kacper Snopeki - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Mateusz Tymek - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Dawid Hajduk - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kacper Jankowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Michał Szczepaniak - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Wilk - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Wieczór -  II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Katarzyna Blicharz - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Mateusz Płotnicki - Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolski

Eliminacje okręgowe
13 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 
w Sosnowcu

ŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Okręg Śląski na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Ludwik Fonfara - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Dominika Kampka - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 3. Michał Towarek - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Piotr Opielka - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 • Rafał Brodziński - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Kacper Wójtowicz - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 


XLVIII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 27 - 28 maja 2022 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Północny 5 miejsce
Lubuski Południowy 7 miejsce
Śląski  8 miejsce
Dolnośląski 16 miejsce

 

LAUREACI OLIMPIADY

Okręg  
Lubuski Południowy

Stanisław Nowicki
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Śląski Ludwik Fonfara
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

FINALIŚCI OLIMPIADY

Okręg  
Śląski

Przemysław Nowakowski
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne w Gliwicach

Miłosz Gonczaruk
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne w Gliwicach

Lubuski Południowy

Julia Łazdowska 
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Radosław Chruściński
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Dolnośląski

Kacper Szczygieł
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Sławomir Męczyński
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Natalia Józefiak
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Lubuski Północny

Kacper Snopek
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Mateusz Tymek
ucz. CEZiB Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Kacper Jacykowski
ucz. CEZiB Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wlkp.


 

Eliminacje okręgowe
31 marca 2022 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" 
w Zielonej Górze

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze
 4. Zespół Szkól Technicznych w Zielonej Górze (drużyna dwuosobowa)

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Radosław Chruściński  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka'" w Zielonej Górze
 3. Julia Łazdowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Gabriela Staszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Wiktoria Barska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Miłosz Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"  w Zielonej Górze
 • Bartłomiej Cieślik - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze
 • Przemysław Siwek - Zespół Szkól Technicznych w Zielonej Górze
 • Maksymilian Brysz - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze
 • Monika Sołowiej-Hryniewiecka -  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
30 marca 2022 r.
Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Kacper Snopeki - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Kacper Jacykowski -Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 
 3. Mateusz Tymek - Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Małgorzata Jastrzębska - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dawid Hajduk -  Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wiktor Pozarzycki - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Tomasz Łukaszuk - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Wierzbicki - Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5h w Gorzowie Wielkopolskim
 • Michał Szczepaniak - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Eliminacje okręgowe
30 marca 2022 r.
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 
w Gliwicach

ŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu (drużyna jednoosobowa)

Wyniki indywidualne

Okręg Śląski na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Przemysław Nowakowski - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Miłosz Gonczaruk I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 3. Ludwik Fonfara - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobył:

 • Bartłomiej Charysz - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach

 

Eliminacje okręgowe
30 marca 2022 r.
I Liceum Ogólnokształcące 
w Świdnicy

DOLNOŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Wyniki indywidualne

Okręg Dolnośląski na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Kacper Szczygieł - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Sławomir Męczyński  Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 3. Natalia Józefiak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobył:

 • Mateusz Różnicki - Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 • Wiktor Oszczęda - Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 • Maja Mikła -  I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Podkategorie