Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A - INNOWACJE TECHNICZNE

Terminarz
2021/22

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Do udziału w nich może zgłosić każdy uczeń danej szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. Do zawodów II stopnia zostaną zakwalifikowane najlepsze prace w każdej z kategorii.
ogłoszenie wyników   do 31 marca 2022
zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 9 kwietnia 2022

 

 

 

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace w każdej z kategorii
Dokumentację konkursową (skan zgłoszenia, opracowanie, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie elektronicznej.
 ogłoszenie wyników  do 20 kwietnia 2022
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie w wersji elektronicznej  do 22 kwietnia 2022
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie  do 29 kwietnia 2022

 

 

 

 

 

 

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

ogłoszenie wyników  do 27 maja 2022
uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom i finalistom do 10 czerwca 2022 

 

 

 

Kategorie

P - pomoc dydaktyczna

stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego, prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania..

E - pomysł ekologiczny

dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska..

R - pomysł techniczny

obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji.
Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji.
Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego.
Wskazane jest aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego..

U - usprawnienie softwarowo - techniczne

obejmuje przede wszystkim ciekawe, użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne.
Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez uczniów z ich własnej inicjatywy lub sugestii opiekuna naukowego.
W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware

Do pobrania

Regulamin OITiW Zał.1-Karta zgłoszenia Zał.3- Sprawozdanie

XLIII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2016/17

LAUREACI OLIMPIADY

LUBUSKIE

Kategoria E – pomysł ekologiczny

II miejsce

Dagmara Andrzejewska, Kornelia Frankiewicz, Igor Galus
Pamiętajmy o ogrodach – inwentaryzacja środowiska naturalnego Parku Piastowskiego w Zielonej Górze dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

III miejsce

Gabriela Stroińska
"ecoDIY" Do it yourself (zrób to sam)
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

FINALIŚCI OLIMPIADY

LUBUSKIE

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

Ingram Kalina, Michał Radkowski
Hydrauliczny zgniatacz puszek
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Ewa Nowakowska, Joanna Zajączkowska
Smog jako ekologiczny problem XXI wieku. Propozycja w ujęciu lokalnym i globalnym
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

Oliwia Gładysz, Joanna Nowak, Szymon Nowak
Inwentaryzacja środowiska przyrodniczego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze w celu ochrony dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego miasta
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Paulina Lis, Błażej Turski
Projekt automatyzacji sarkomeru w środowisku maszynowym
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

 


LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Paulina Lis, Błażej Turski
Projekt automatyzacji sarkomeru w środowisku maszynowym
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

II miejsce

Jędrzej Borowicz
Optyka Odbicia
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

Kategoria E – pomysł ekologiczny

III miejsce

Ewa Nowakowska, Joanna Zajączkowska
Smog jako ekologiczny problem XXI wieku. Propozycja w ujęciu lokalnym i globalnym
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

 LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce ex aequo

Paweł Borowiecki
Friendly Cube
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak
 
Jan Stefańczyk
Zespół krawężników przejściowych
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka
 

II miejsce

Kamil Gwardiak
Krawężnik z betonu szlachetnego
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce

Gracjan Deus, Konrad Fligier, Jakub Wójcik
Smart Dom - Inteligentny dom za grosze
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

II miejsce

Ingram Kalina, Michał Radkowski
Hydrauliczny zgniatacz puszek
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak, mgr inż. Konrad Krasowski

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce ex aequo

Oliwia Gładysz, Joanna Nowak, Szymon Nowak
Inwentaryzacja środowiska przyrodniczego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze w celu ochrony dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego miasta
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt, mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr inż. Mariusz Kłosowski
Weronika Czeska, Bartosz Kaczanowski
Etapowiec ogrodnika
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Bogumiła Hawryluk

II miejsce

Michał Kurpisz
Model centrum dystrybucyjnego
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Sławomir Kruszelnicki

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce ex aequo

Dagmara Andrzejewska, Kornelia Frankiewicz, Igor Galus
Pamiętajmy o ogrodach – inwentaryzacja środowiska naturalnego Parku Piastowskiego w Zielonej Górze dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt, mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr inż. Mariusz Kłosowski
 
Gabriela Stroińska
"ecoDIY" Do it yourself (zrób to sam)
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski

II miejsce

Dawid Pultyn
System Sol-Fot
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Kategoria R - pomysł techniczny

Wyróżnienie

Oskar Wieligor
Efektywne metody łączenia rur w instalacjach
Zespół Szkół Budowalnych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Wyróżnienia

Piotr Morman, Rafał Skrzypek, Marcin Sobczak
SMOG - nasz problem
Zespół Szkół Budowalnych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

 LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Wyróżnienie

Nadia Płońska, Monika Kosecka
Recykling na własną rękę - czy to najlepsze rozwiązanie
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

 


XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2015/16

FINALIŚCI OLIMPIADY

LUBUSKIE

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

Błażej Turski, Paulina Lis, Anna Orbik
Nie wszystko złoto co się świeci
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Patrycja Maciąga, Gabriela Stroińska
Agencja zrzeszająca małych agentów roślin
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski
Joanna Zajączkowska
Alternatywne rozwiązanie problemu emisji związków toksycznych przez środki transportu w Gorzowie Wlkp. - samochody elektryczne
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

DOLNOŚLĄSKIE

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Sandra Jachimczak, Adrian Nadrowski, Natalia Śleszyńska
Baza ewakuacyjna na terenie CKZiU w Strzelinie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch, Joanna Zator-Skórska

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

Karolina Nalepka, Karolina Prescha, Adrian Simlat
Dydaktyczna gra planszowa pt.: Projekt organizacji placu budowy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch. Joanna Zator-Skórska

 


LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

DOLNOŚLĄSKIE

 

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Jan Bartków, Paweł Pochwała, Kamil Wiśniewski
Materiał murowy z otworami o strukturze fraktalnej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch. Joanna Zator-Skórska

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Karolina Nalepka, Karolina Prescha, Adrian Simlat
Dydaktyczna gra planszowa pt.: Projekt organizacji placu budowy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch. Joanna Zator-Skórska

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Sandra Jachimczak, Adrian Nadrowski, Natalia Śleszyńska
Baza ewakuacyjna na terenie CKZiU w Strzelinie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch, Joanna Zator-Skórska

 

 
LUBUSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

II miejsce

Weronika Nowicka, Patrycja Szczawińska
Projekt zastosowania podłoża ekologicznego w obrazach wertykalnych
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski
 
Przemysław Dopierała, Filip Marciniak, Albert Kubicki
Wiatrak z osią pionową
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Konrad Krasowski, mgr inż. Mateusz Rogulski

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce

Konrad Fligier, Jakub Wójcik
LED Cube 6x6x6 - Kostka świecąca z diod
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak, inż. Janusz Klikowicz

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Oliwia Gładysz, Joanna Nowak
Partery ogrodowe w epoce renesansu i baroku
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Natalia Śliwińska
 
Jędrzej Borowicz
Powierzchnie ekwipotencjalne pola grawitacyjnego
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

II miejsce

Martyna Misiewicz, Angelika Niewińska
Wzornik przekroi konstrukcyjnych sztucznych zbiorników wodnych uwzględniający zastosowanie elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski
 
Błażej Turski, Paulina Lis, Anna Orbik
Nie wszystko złoto co się świeci
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Dagmara Andrzejewska, Bartosz Kaczanowski
Badanie wpływu rodzaju gleb na czystość wód
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Natalia Śliwińska

II miejsce

Patrycja Maciąga, Gabriela Stroińska
Agencja zrzeszająca małych agentów roślin
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski
 
Joanna Zajączkowska
Alternatywne rozwiązanie problemu emisji związków toksycznych przez środki transportu w Gorzowie Wlkp. - samochody elektryczne
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

DOLNOŚLĄSKIE

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

III miejsce

Agnieszka Dąbrowska, Sara Kostecka, Klaudia Piechowiak
Projektanci Wrocławia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch. Joanna Zator-Skórsk

LUBUSKIE

Kategoria R - pomysł techniczny

III miejsce

Karolina Antoszczak, Weronika Czeska
Wózek egzaminacyjny
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Natalia Śliwińska

Wyróżnienie

Kamil Gwardiak
Projekt kostek z betonu szlachetnego
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

III miejsce

Kornel Polańczyk, Mateusz Zuchantke
Nawierzchnie poliuretanowe na boiskach i halach sportowych
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Wyróżnienia

Ewa Poźniak, Mateusz Szczepanik
Umocnienia wgłębne podłoża gruntowego
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka
 
Marta Wilant, Oliwer Sobolewski
Ściany zewnętrzne
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Kategoria E – pomysł ekologiczny

III miejsce

Natalia Twardowska
Eko-logika budowy
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski
 
Monika Kosecka
Degradacja atmosfery w Gorzowie Wlkp. i jej wpływ na zdrowie ludzi
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

Wyróżnienia

Weronika Chrostek
RDF - alternatywne paliwo czy zwykłe odpady
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska
 
Alicja Osowska
Nowa strategia energetyczna
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska
 
Nadia Płońska
Recykling - czym właściwie jest?
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

XLI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2014/15

 

FINALIŚCI OLIMPIADY

DOLNOŚLĄSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

Wyróżnienie

Tomasz Szewczyk, Grzegorz Dobroń
LEVI HUB magnetyczna piasta rowerowa
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Nauczyciel-opiekun: mgr Mirosław Grzyl

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Wyróżnienie

Roksana Stukus, Sara Baulaba, Damian Pawliszyn
Mobilny system ochrony przed powodzią - projekt krawężnika samowyczuwalnego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch, Joanna Zator-Skórska

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

Wyróżnienie

Martyna Mituła, Tomasz Nadrowski, Piotr Stachoń
Cegła ceramiczna od mura po detal - architektura ceglana w Strzelinie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch, Joanna Zator-Skórska

LUBUSKIE

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

Wyróżnienie

Klaudia Kaczmarek
Zrozumieć przekroje czyli ścieżki ogrodowe
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Natalia Śliwińska

 


LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

DOLNOŚLĄSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Grzegorz Dobroń, Tomasz Szewczyk
LeviHub - magnetyczna piasta rowerowa
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Nauczyciel-opiekun: mgr Mirosław Grzyl

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Martyna Mitula, Tomasz Nadworski, Patryk Stachoń
Cegła ceramiczna od muru po detal- architektura ceglana w Strzelinie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch, Joanna Zator-Skórska

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Roksana Stukus, Sara Baulaba, Damian Pawliszyn
Mobilny system ochrony przed powodzią - projekt krawężnika samowynurzalnego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
Nauczyciel-opiekun: dr inż. arch, Joanna Zator-Skórska

LUBUSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Damian Czaplński,Miłosz Krysik
Niewidomi i słabowidzący - trójwymiarowe zapotrzebowanie na poczucie bezpieczeństwa. Projekt pasów prowadzących
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt

II miejsce

Natalia Fulara, Marcin Łokietek
Innowacja gospodarki cieplnej
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: inż. Mateusz Rogulski

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

II miejsce

Gracjan Deus,Eryk Deus, Paweł Wysocki
Pojazd - jako przykładowe wykorzystanie sterowania minikomputerem Raspberry Pi
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Konrad Krasowski, mgr inż. Grażyna Strzelecka

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

II miejsce ex aequo

Oliwer Sobolewski, Marta Wilant
Nowoczesne technologie ociepleń
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka
 
Klaudia Kaczmarek
Zrozumieć przekroje, czyli ścieżki ogrodowe
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Natalia Śliwińska

Kategoria E – pomysł ekologiczny

II miejsce

Maciej Kowalski, Dawid Lewandowski
Kolektor powietrzny
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: inż. Mateusz Rogulski

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

LUBUSKIE

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

III miejsce ex aequo

Adam Śledź
Pomiar prędkości dynamicznej liniowej mechanizmów ruchomych maszyn i urządzeń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Zbigniew Stacholiński
 
Kamil Gwardiak, Paweł Szymański, Wiktoria Wilczek
Wybuchowa wiedza
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka
 
Oliwia Gładysz, Joanna Nowak
Miasteczko ruchu drogowego - jak łatwo zrozumieć przepisy
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Mariusz Kłosowski
 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

III miejsce

Adrian Gniewek, Sebastian Pawłowicz
Idea struktury energetycznej Polski
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Ewa Szałkowska

 


XL Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2013/14


LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY


DOLNOŚLĄSKIE

Grupa „E” – pomysł ekologiczny

I miejsce

Wojciech Arabucki
Algi Nannochloropsis salina jako źródło biodiesla
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie
Nauczyciel-opiekun:mgr Danuta Hajzler

LUBUSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Krzysztof Obszański, Przemysław Baran
Łapka szczęścia
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

II miejsce

Dawid Czajkowski, Piotr Cyprych
Rotomat
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce ex aequo

Kamil Strzesak, Krzysztof Błauciak
Inteligentny dom
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak
 
Mateusz Chłopowiec
Programowany laser
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Patryk Brychcy, Michał Moroz
Tester wiedzy
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Katarzyna Eljasz

II miejsce

Marcin Żmurko, Oskar Zapotoczny, Dawid Jędrzejko
System logistyczny przedsiębiorstwa branży drzewnej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Sławomir Kruszelnicki

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Paweł Wysocki, Maciej Umiński, Łukasz Moroz
Geotermia i energia fotowoltaiczna wykorzystana w instalacji ekologicznego ogrzewania
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

II miejsce

Adrianna Opryszak, Marta Opryszak
Nowa technologia efektywnego oczyszczania wód gruntowych
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka


FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

LUBUSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

III miejsce

Michał Dyla, Radosław Margalski
Rapniczek
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Katarzyna Eljasz

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

III miejsce

Oliwia Słowik, Bartłomiej Kunik
Most wantowy - historia i wykonanie
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt

Wyróżnienia

Dominika Badowska, Marcin Sieteski
Estakada WSO2a
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt
 
Adam Śledź
Skrzyżowanie drogowe z sygnalizacją świetlną - makieta dydaktyczna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
Nauczyciel-opiekun: mgr Ewa Bednarek
 
Kacper Płetnicki, Rafał Szmagulski
Makieta z elementami sterowania pneumatycznego
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak
 
Adrianna Dominków, Anita Pachulska, Agnieszka Izdebska
Centrum Logistyczne - makieta dydaktyczna
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Sławomir Kruszelnicki

Kategoria E – pomysł ekologiczny

III miejsce

Damian Czapliński, Miłosz Krysik
Projekt GEOTAMY - przedstawienie sytuacji zagrożenia powodziowego i sposoby przeciwdziałania
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt
 
Mateusz Piechowiak, Krzysztof Wala
Przejście dla zwierząt
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Wyróżnienia

Kacper Niesułowski
Mój budynek szkolny może być piękny
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Ewa Szałkowska
 
Adrian Gniewek, Sebastian Pawłowicz
Termomodernizacja budownictwa publicznego budowanego w czasach PRL, a nowoczesne budownictwo pasywne wraz z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii na przykładzie ZSB w Zielonej Górze
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Ewa Szałkowska

 


XLIV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2017/18

Uroczyste podsumowanie Olimpiady odbyło się 7 czerwca 2018 w Warszawie

Tytuł FINALISTA OLIMPIADY zdobyli

W kategorii E - pomysł ekologiczny

 • Kornelia Frankiewicz, Igor Galus, Aniela Rajewska za pracę  "Jak to z tekturą było – czyli historia pewnej fabryki" z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Joanna Zajączkowska za pracę "Wykrywanie bisfenolu A w opakowaniach plastikowych przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze sektrometrem mas " z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim

W kategorii P- pomoc dydaktyczna

 • Piotr Juszczyk, Kacper Zając za pracę "Technologia układania nawierzchni z betonowej kostki brukowej w pigułce" z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

 


ELIMINACJE OKRĘGOWE 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

II miejsce

Konrad Krzemiński, Przemysław Węglik
Sky map view
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Joanna Zajączkowska
Wykrywanie bisfenolu A w opakowaniach plastikowych przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze sektrometrem mas
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

 

II miejsce

Dominik Kędzior
Ekstrakcja suszu tytoniowego jako mniej szkodliwa dla środowiska i człowieka metoda dostarczania nikotyny do organizmu oraz spowolnienie uzależnienia się od nikotyny
IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp
Nauczyciel-opiekun: dr inż. Beata Mackiewicz

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

Wyróżnienie

Krzysztof Broda
Strumieniowy silnik odrzutowy ze sprężarką dyszową dla dużej sprawności energetycznej i osiągów przy prędkościach poddźwiękowych i naddźwiękowych
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

 

 

OKRĘG - LUBUSKIE POŁUDNIE

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Jan Sokołowski
Innowacyjna drukarka przestrzenna
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak
 

II miejsce

Patrycja Gaudy, Paulina Mleczak, Magda Tkaczyk
Uptaka
Zespół Szkół Budowlanychw Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka
 

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce

Ingram Kalina. Michał Radkowski
System CRM do optymalizacji zarządzania firmą
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Wiktoria Mostowska, Karolina Nowakowska, Alicja Szkrawan
Edukarium krajobrazowe
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka

 

II miejsce

Piotr Juszczyk, Kacper Zając
Technologia układania nawierzchni z betonowej kostki brukowej w pigułce
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Kornelia Frankiewicz, Igor Galus, Aniela Rajewska
Jak to z tekturą było – czyli historia pewnej fabryki
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt, mgr inż. Mariusz Kłosowski

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P - pomoc dydaktyczna

III miejsce

Michał Bugaj, Klaudia Zmuda
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zespół Szkół Budowalnych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

XLV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2018/19
 

Uroczyste podsumowanie Olimpiady odbędzie się 6 czerwca 2019 w Warszawie

Tytuł LAUREAT OLIMPIADY zdobył

W kategorii R - pomysł techniczny

 • Konrad Puchalski z V LO w Zielonej Górze za pracę "Mobilna kapsuła biochemiczna"

Tytuł FINALISTA OLIMPIADY zdobyli

W kategorii E - pomysł ekologiczny

 • Aniela Rajewska, Wiktoria Malinowska, Piotr Madej z CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze za pracę "Zielone wyspy - czyli trzy kroki do lepszej przyszłości"

W kategorii P- pomoc dydaktyczna

 • Przemysław Węglik, Konrad Krzemiński z II LO w Gorzowie Wlkp. za pracę "Interaktywna mapa nieba - AstroGuide"
 • Jakub Florczak z II LO w Gorzowie Wlkp. za pracę "Fotowoltaika dla każdego"

W kategorii U - usprawnienie softwarowo-techniczne

 • Jan Szlachetko, Kacper Penczyński, Krzysztof Głowacki z CKZiU nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze za pracę "Smart Glasses - Przyszłość w zasięgu wzroku".

 

OKRĘG - LUBUSKI POŁUDNIOWY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce
Konrad Puchalski
Mobilna kapsuła biochemiczna
V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Krzysztof Seifert
 
II miejsce
Aleksander Puczyłowski 
Zaczepy molle
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak
 
III miejsce
Miłosz Rogaliński 
Hulajnoga elektryczna
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak

 

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce
Krzysztof Głowacki, Kacper Penczyński, Jan Szlachetko
Smart Glasses - Przyszłość w zasięgu wzroku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Alicja Bosak
 
II miejsce
Jakub Bandach
Mobilne ramię manipulacyjne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Alicja Bosak

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce
Julia Barszczewska, Sara Doumbia, Patryk Kaczmarczyk
Skrzynia złota
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Mariusz Kłosowski
 
II miejsce
Natalia Bakuła, Bartosz Kaczanowski, Agata Kasowska
"Korycisko" jako tania, mobilna i nowoczesna technologia nauczania
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Natalia Śliwińska

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce
Zuzanna Owsianka, Sandra Zaskórska
AquaBox - projekt modernizacji donicy miejskiej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Mariusz Kłosowski
 
II miejsce
Piotr Madej, Wiktoria Malinowska, Aniela Rajewska
Zielone wyspy - trzy kroki do lepszej przyszłości
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Mariusz Kłosowski, Mateusz Kieryło

 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce
Konrad Krzemiński, Przemysław Węglik
 Interaktywna mapa nieba - AstroGuide
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Łukasz Januszke
 
II miejsce
Jakub Florczak
Fotowoltaika dla każdego
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Maciej Kasperski, mgr Łukasz Januszke, Beata Zborowska-Pietrzak
 
III miejsce
Julian Bobrowicz
Schemat działania statocysty - narządu równowagi u parzytełkowców
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun:

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce
Kajetan Bielicki
Wpływ stanu czystości powietrza (z uwzględnieniem SO2 i NO2) na morfologię zwierząt - na przykładzie zmian struktur im ubarwienie ciała straszyka austalijskiego Extatosoma tiarartum (Macleay, 1826)
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Grażyna Szczepańska
 
II miejsce
Sandra Mazurkiewicz
Rozwiązanie problemu zanieczyszczenie powietrza poprzez alternatywne źródło energii fotowoltaikę z wykazaniem problemu opłacalności przedsięwzięcia na rynku krajowym oraz propozycja jego rozwiązania
IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp
Nauczyciel-opiekun: Dominik Zmyślony

 

Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach w danym okręgu, będą reprezentować województwo lubuskie podczas finału Olimpiady w Warszawie

XLVI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2019/120
 

 Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach w danym okręgu są zakwalifikowani do zawodów III stopnia  i uzyskują tytuł  Finalista Olimpiady.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2020r. w roku szkolnym 2019/2020 nie będą organizowane zawody III stopnia

 

OKRĘG - LUBUSKI POŁUDNIOWY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

 Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce
Filip Mąkowski - FINALISTA OLIMPIADY
Wirtualna wizja kolorów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Alicja Bosak, Grzegorz Rutkowski

 

 Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce
Julia Barszczewska, Oliwia Lorek, Wiktoria Malinowska - FINALISTKI OLIMPIADY
Bee Happy - projekt poprawy funkcjonowania ekosystemów miejskich w oparciu o bytowanie owadów zapylających, a w szczególności pszczoły miodne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Agnieszka Tokarska-Osyczka, Mariusz Kłosowski

 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce
Jakub Florczak, Maksymilian Pacholak - FINALIŚCI OLIMPIADY
 Energetyka wiatrowa - dowiedz się już dziś 
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Łukasz Januszke

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce ex-aequo 
Iga Dubiec, Julia Świderska - FINALISTKI OLIMPIADY
Alternatywne źródła energii - panele fotowoltaiczne
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Grażyna Szczepańska
 
Zuzanna Kozłowska - FINALISTKA OLIMPIADY
Zastosowanie wody słonej w rolnictwie i hodowli hydroponicznej roślin
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Grażyna Szczepańska
 
II miejsce 
Jakub Gryczko, Jan Gryczko
Przyspieszenie biodegradacji tworzyw sztucznych przy pomocy żywych organizmów oraz sposób wprowadzenie tej zmiany w życie
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Katarzyna Sierakowska
 
III miejsce 
Stanisław Ostrowski
Selektywna filtracja osocza za pomoc immunoaferezy jako metoda usuwania cząstek nanoplastiku z krwi człowieka
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Katarzyna Sierakowska

 

 

XLVII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2020/21
 

Tytuł LAUREAT OLIMPIADY zdobyli

W kategorii R - pomysł techniczny

 • Emilia Sabuk, Oliwia Lorek, Łukasz Król z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze za pracę Hydrofobowe miasto -"Grawitacyjny system gospodarowania wodą opadową"

Tytuł FINALISTA OLIMPIADY zdobyli

W kategorii E - pomysł ekologiczny

 • Hanna Mycka, Katarzyna Dawkrzyc z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. za pracę "Wykorzystanie alg morskich (Prophyra tenera L) i aloesu zwyczajnego do budowy ekologicznych maseczek ochronnych"
 • Natalia Grabowska, Jakub Teszbir z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. za pracę "Dom bezkosztowy - eliminacja kosztów eksploatacyjnych za centralne ogrzewanie i grzanie wody użytkowej a środowisko przyrodnicze. System stworzony w oparciu o pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną"

W kategorii P- pomoc dydaktyczna

 • Wanesa Tietz, Mateusz Gregorczuk, Oliwier Dawidziński z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze za pracę "Wiązania cegieł w murze"

 

OKRĘG - LUBUSKI POŁUDNIOWY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce  ex aequo
Wiktor Jankowski-Ostrowski, Kacper Baksalary
Model mobilnego nośnika maszyn ciężkich
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Waldemar Drapikowski
 
Emilia Sabuk, Oliwia Lorek, Łukasz Król
Hydrofobowe miasto -"Grawitacyjny system gospodarowania wodą opadową"
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciele-opiekunowie: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr inż. Mariusz Klosowski

 

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce
Krystian Wybranowski
Automatyka w oparciu o technologię Internetu rzeczy (IoT) w szkolnej pracowni LINUXA
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Mariusz Kmiećkowiak

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce
Jakub Matczyński, Filip Jóźwiak, Mateusz Zarzycki
Zabezpieczenia skarp i prace z tym związane
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka
 
II miejsce
Wanesa Tietz, Mateusz Gregorczuk, Oliwier Dawidziński 
Wiązania cegieł w murze
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce  ex aequo
Sylwia Prodlik, Kacper Demski
Azbest - cichy morderca. Czy Twój dom jest Twoją twierdzą?
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt
 
Julia Barszczewska, Natalia Brut,Gabriela Madej
Chillarnia. Wtórne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych w strefach rekreacyjnych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr inż. Mariusz Klosowski

 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce
Jakub Florczak, Tomasz Surowiec
Aid Mate - Urządzenie monitorujące zagrożenie zdrowia i życia
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce
Natalia Grabowska, Jakub Teszbir
Dom bezkosztowy - eliminacja kosztow eksploatacyjnych za centralne ogrzewanie i grzanie wody użytkowej a środowisko przyrodnicze. System stworzony w oparciu o pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną.
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: dr Katarzyna Sierakowska 
 
II miejsce
Hanna Mycka, Katarzyna Dawkrzyc
Wykorzystanie alg morskich (Prophyra tenera L) i aloesu zwyczajnego do budowy ekologicznych maseczek ochronnych
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska 
 
III miejsce ex aequo
Jan Gryczko, Jakub Gryczko
Przyspieszenie biodegradacji tworzyw sztucznych przy pomocy żywych organizmów oraz sposób wprowadzenie tej zmiany w życie 
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: dr Katarzyna Sierakowska 
 
Maja Świerczyńska, Kacper Hartman
Porównanie ogrzewania domów metodą tradycyjną i pompą ciepła poprzez wpływ technologii na środowisko
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: dr Katarzyna Sierakowska, mgr inż. Aleksandra Pinedo-Sanchez

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Wyróżnienia
Aleksandra Stelmach
Pomóżmy pszczołom - one pomogą nam". O wykorzystaniu pszczelarstwa w celu polepszenia sytuacji klimatycznej, ekologicznej i użyciu ich produktów w medycynie i lecznictwie
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska 
 
Jan Gryczko, Jakub Gryczko, Stanisław Ostrowski
Alternatywny napęd - silnik elektryczny
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun:  dr Katarzyna Sierakowska

 

Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach w danym okręgu, będą reprezentować województwo lubuskie podczas finału Olimpiady w Warszawie

XLVIII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2021/22
 

Tytuł LAUREAT OLIMPIADY zdobyli

W kategorii U - usprawnienie softwarowo-techniczne

 • Krystian Wybranowski, Jan Szymański z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze za pracę "Inteligentny monitor zużycia energii w oparciu o rozwiązania IoT dostępny w smartfonie i komputerze"

Tytuł FINALISTA OLIMPIADY zdobyli

W kategorii E - pomysł ekologiczny

 • Natalia Kraśnicka, Kinga Stec, Michał Wiśniewski z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze, za pracę "Pulmonis hortus - ogród rehabilitacyjny dla osób z powikłaniami po COVID-19 z elementami sensorycznymi"
 • Agata Arciuch, Alicja Grzegorczyk z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. za pracę "Biodegradowalne opakowania na wynos. Wykonane z kukurydzy zwyczajnej (Zea mays) z dodatkiem suberyny wchodzącej w skład kory dębu szypułkowego (Quercus robur L.)"

W kategorii R- pomysł techniczny

 • Oliwia Zagórowicz, Oliwia Mamczys, Klaudia Klisowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze za pracę "Nie widzę przeszkód - ogród społeczny wraz z placem zabaw uwzględniającym potrzeby osób z niepełnosprawnościami"

 

OKRĘG - LUBUSKI POŁUDNIOWY

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce
Oliwia Zagórowicz, Oliwia Mamczys, Klaudia Klisowska
Nie widzę przeszkód - ogród społeczny wraz z placem zabaw uwzględniającym potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciele-opiekunowie: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr inż. Mariusz Kłosowski

 

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce
Krystian Wybranowski, Jan Szymański
Inteligentny monitor zużycia energii w oparciu o rozwiązania IoT dostępny
w smartfonie i komputerze 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Mariusz Kmiećkowiak

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce
Wanesa Tietz, Mateusz Gregorczuk, Oliwier Dawidziński 
Modele nawierzchni betonowych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

Natalia Kraśnicka, Kinga Stec, Michał Wiśniewski
Pulmonis hortus - ogród rehabilitacyjny dla osób z powikłaniami po COVID-19 z elementami sensorycznymi
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr inż. Mariusz Kłosowski

 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

II miejsce
Jakub Baraniecki
Półautomatyczne ramię do czyszczenia tablic ścieralnych
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce ex aequo
Zuzanna Kozłowska
Zastosowania miodu rzepakowego jako naturalnego herbicydu w celu zmniejszenia śladu węglowego rolnictwa
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska
 
Agata Arciuch, Alicja Grzegorczyk
Biodegradowalne opakowania na wynos. Wykonane z kukurydzy zwyczajnej (Zea mays) z dodatkiem suberyny wchodzącej w skład kory dębu szypułkowego (Quercus robur L.)
.I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
 Nauczyciel-opiekun: dr Katarzyna Sierakowska, mgr Justyna Walus

 

Laureaci okręgowi będą reprezentować województwo lubuskie podczas finału Olimpiady w Warszawie

Podkategorie