OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH
w Informatyce i Telekomunikacji

Regulamin

Terminarz 2022/23

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych do wyboru jednego przez uczestników Olimpiady. Ma charakter indywidualny i drużynowy.

BLOK PROGRAMISTYCZY – obejmuje zakres informatyki i teleinformatyki związany bezpośrednio z elementami tworzenia oprogramowania, analiz przedwdrożeniowych, testów oprogramowania i znajomości języków programowania takich jak: C#, PHP, (Visual) Basic, Python, Perl, JavaScript, Ruby oraz baz danych SQL, MySQL, POSGRESQL.

BLOK TELETECHNICZNY – obejmuje zakres informatyki i teleinformatyki związany bezpośrednio z elementami infrastruktury teletechnicznej, konfiguracji urządzeń sieciowych, tworzenia i łączenia kanałów teleinformatycznych, szyfrowania i bezpieczeństwa danych. Zakres zadań został oparty o infrastrukturę i rozwiązania techniczne renomowanych firm takich jak CISCO, MIKROTIK, UNIFI, TPLINK, DLINK.

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Odbywają się w formie testu on-line obejmującego zagadnienia w wybranej dziedziny tematycznej:

 • wszyscy uczestnicy zawodów szkolnych otrzymują poprzez zalogowanie do Platformy E-LEARNINGOWEJ – moduł EGZAMINATOR dostęp do testu zawierającego 20 pytań z zakresu odpowiednio PROGRAMISTYCZYNEGO lub TELETECHNICZNEGO.
 • wypełniają test w określonym w platformie limicie czasowym – 30 min.
 • za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują – 1 punkt
 • Rejestracja w systemie będzie możliwa od 2.01.2023 r. do 30.01.2023 r. W pierwszej dekadzie lutego 2021 r. zostaną podane informacje dla okręgów o terminach przeprowadzenia testów eliminacyjnych.
Z grupy uczniów biorących udział w zawodach szkolnych Komitet Szkolny, wyłania 3 uczestników, którzy będą reprezentować daną szkołę w zawodach okręgowych..
Podsumowanie zawodów   do 17 marca 2023
Zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 22 marca 2023

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

BLOK PROGRAMISTYCZY:

 • Uczestnicy otrzymują 3 zadania praktyczne, które będą udostępnione w dniu zawodów ze platformy udostępnionej przez PZSWiR, polegające na analizie kodu informatycznego, stosowania odpowiednich algorytmów programistycznych, analizy danych i struktur oprogramowania.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 120 minut.
 • Kryteria oceny: - każde zadanie praktyczne – 0-10 punktów.

BLOK TELETECHNICZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 3 zadania praktyczne, które będą udostępnione w dniu zawodów ze platformy udostępnionej przez PZSWiR, polegające na tworzeniu i analizie rozwiązań teleinformatycznych, konfiguracji transmisji danych, konfiguracji połączeń sieci teleinformatycznych, analizy błędów i struktur sieciowych.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut.
 • Kryteria oceny: - każde zadanie praktyczne – 0-10 punktów
Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace.
Dokumentację konkursową - autorskie opracowanie wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie elektronicznej.
Przeprowadzenie zawodów  do 31 marca 2023
Zgłoszenie drużyny (3 osobowej)   do 15 kwietnia 2023

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

BLOK PROGRAMISTYCZY:

 • Uczestnicy otrzymują 5 zadań praktycznych o zwiększonym stopniu trudności, w dniu przeprowadzenia zawodów, polegające na tworzeniu i analizie rozwiązań teleinformatycznych, polegające na praktycznej modyfikacji kodu informatycznego, stosowania odpowiednich algorytmów programistycznych, analizy danych i struktur oprogramowania.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 120 minut.
 • Kryteria oceny: - każde zadanie praktyczne od 0 - 10 punktów.

BLOK TELETECHNICZNY:

 • Uczestnicy otrzymują 5 zadań praktycznych o zwiększonym stopniu trudności, w dniu przeprowadzenia zawodów polegające wykonaniu praktycznej konfiguracji infrastruktury sieci teleinformatycznej, konfiguracji transmisji danych, konfiguracji połączeń sieci teleinformatycznych, analizy błędów i struktur sieciowych.
 • Czas trwania etapu pisemnego wynosi 120 minut.
 • Kryteria oceny: - każde zadanie praktyczne od 0 - 10 punktów.
Termin przeprowadzenia zawodów do 25 maja 2023