Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok B - WYNALAZCZOŚĆ

Terminarz
2018/19

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

ETAPY
eliminacje szkolne
 • każdy uczestnik rejestruje się od 2 do 31 stycznia 2019 na platformie e-learningowej Logowanie-rejestracja . (Prosimy o dokładne podanie danych – szczególnie nazwę szkoły);
 • do 10 lutego zostaną podane terminy przeprowadzenia testów eliminacyjnych:
 • eliminacje szkolne są jednoetapowe;
 • platforma zawiera bazę pytań, z której podczas przeprowadzenia testu pytania będą wybierane losowo;
 • uczestnicy odpowiadają na 20 pytań z zakresu własności przemysłowej i historii wynalazków w ciągu 30 minut;
 • trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów będzie reprezentować szkołę na eliminacjach okręgowych.
 • powołanie Komitetu Szkolnego
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenia na eliminacje okręgowe:
 • do 31 października 2018
 • 6 - 8 marca 2019
 • do 20 marca 2019

Harmonogram eliminacji szkolnych

Okręg Dolnośląski  6 marca 2019  godz. 9.00-10.00  
Okręg Lubuski Północny  6 marca 2019    godz. 13.00-14.00  
Okręg Lubuski Południowy  6 marca 2019  godz. 15.00-16.00
Okręg Śląski  8 marca 2019  godz. 12.00-13.00

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

ETAPY

pisemny
Uczestnicy rozwiązują test składający się z 30 pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków oraz 3 zadania praktyczne polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej.

ustny
Do etapu kwalifikuje się 10 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym. Każdy odpowiada na trzy pytania dotyczące prawa własności przemysłowej i historii wynalazków.

 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenie do III etapu:
 • do 20 kwietnia 2019
 • do 30 kwietnia 2019
Okręg LUBUSKI
termin przeprowadzenia:  29 marca 2019 godz. 10.00
miejsce eliminacji:  Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 ul. Dąbrowskiego 33
Okręg DOLNOŚLĄSKI i ŚLĄSKI
termin przeprowadzenia:  
miejsce eliminacji:   I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Zawody III stopnia - finał ogólnopolski

ETAPY

I etap - pisemny - test
Uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Do następnego etapu kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali z testu 50% możliwych do zdobycia punktów.
Czas trwania 50 minut.

II etap - pisemny- zadania
Uczestnicy rozwiązują 4 zadania praktyczne: sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców.
Czas trwania 90 minut.

Zawodnicy, którzy uzyskali 60% możliwych do zdobycia punktów otrzymują tytuł "Finalista Olimpiady"

III etap - ustny
10 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z dwóch etapów pisemnych, odpowiada na 4 pytania dotyczące prawa własności przemysłowej i historii wynalazków

Termin przeprowadzenia:

 31.05-2.06.2019

Miejsce eliminacji:  II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
Program finału Olimpiady  Program

 

Do pobrania

Regulamin OITiW Karta zgłoszenia na eliminacje Ustawa - Prawo własności przemysłowej
Zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego
-wymagania
Bolesław Orłowski "Najkrótsza historia wynalazków"