Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok B - WYNALAZCZOŚĆ

Terminarz
2020/21

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

ETAPY
eliminacje szkolne
 • każdy uczestnik rejestruje się od 2 do 31 stycznia 2021 na platformie e-learningowej Logowanie-rejestracja . (Prosimy o dokładne podanie danych i zapamiętanie hasła dostępu do platformy);
 • w I dekadzie lutego 2021 zostaną podane terminy przeprowadzenia testów eliminacyjnych:
 • eliminacje szkolne są jednoetapowe;
 • platforma zawiera bazę pytań, z której podczas przeprowadzenia testu pytania będą wybierane losowo;
 • uczestnicy odpowiadają na 20 pytań z zakresu własności przemysłowej i historii wynalazków w ciągu 30 minut;
 • trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów będzie reprezentować szkołę na eliminacjach okręgowych.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenia na eliminacje okręgowe:
 • 8-10 marca 2021
 • do 22 marca 2021

Harmonogram eliminacji szkolnych

Okręg Dolnośląski 8 marca 2021  godz. 09.00-10.00
Okręg Lubuski Południowy 8 marca 2021  godz. 15.00-16.00
Okręg Lubuski Północny 10 marca 2021  godz. 12.00-13.00
Okręg Śląski  10 marca 2021    godz. 13.00-14.00

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

ETAPY
 • Udział biorą drużyny szkolne zgłoszone przez Komitet Okręgowy.
 • etap pisemny:
  • uczestnicy odpowiadają na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz 3 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. Po oddaniu testu uczestnik otrzymuje zadanie praktyczne;
  • czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut;
  •  kryteria oceny:
   - pytania testowe: prawidłowa odpowiedź – 1 punkt;
   - każde zadanie praktyczne - 0 - 10 punktów.
  • kolejność miejsc zajętych przez poszczególne drużyny ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów w etapie pisemnym.
 • etap ustny:
  • do etapu kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym.
  • każdy z uczestników odpowiada na trzy pytania.
  • o kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów z obu etapów: pisemnego i ustnego
  • kryteria oceny:
   - za każde pytanie od 0 - 5 punktów;
   - czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenie do III etapu:
 • do 31 marca 2021
 • do 15 kwietnia 2021

Harmonogram eliminacji okręgowych

Okręg Dolnośląski  30 marca 2021  godz. 10.00
Okręg Lubuski Południowy 25 marca 2021  godz. 10.00
Okręg Lubuski Północny 30 marca 2021  godz. 09.00
Okręg Śląski 30 marca 2021     godz. 10.00

Zawody III stopnia - finał ogólnopolski

ETAPY

I etap - pisemny - test

 • uczestnicy odpowiadają na pytania testowe on-line;
 • uczniowie, którzy uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu w Koszlinie

II etap - pisemny- zadania

 • uczestnicy rozwiązują pisemnie 4 zadania praktyczne (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców);
 • czas trwania etapu wynosi 90 minut;
 • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne: 0 – 10 punktów;
 • zawodnicy, którzy uzyskają powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie II pisemnym otrzymają tytuł „Finalista Olimpiady”.

III etap - ustny

 • kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów z I i II etapu;
 • każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania dotyczące ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii wynalazków;
 • na każdą odpowiedź uczestnik ma dwie minuty;
 • kryteria oceny: za każde pytanie od 0 - 5 punktów; czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty;
 • o ostatecznej kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów pisemnych i etapu ustnego.

 

Termin przeprowadzenia:

 28 - 30 maja 2021

Miejsce eliminacji:  II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
Program finału Olimpiady

ETAP I: 21.05.2021 - Test on-line -   Logowanie
godz. 9.00 - okręgi: Dolnośląski i Lubuski Południowy
godz. 10.00 - okręgi: Lubuski Północny i Śląski

ETAP II i III: 28-30.05.2021 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

Program finału Olimpiady

 

Do pobrania

Regulamin OITiW Karta zgłoszenia na eliminacje Ustawa - Prawo własności przemysłowej
Zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego
-wymagania
Bolesław Orłowski "Najkrótsza historia wynalazków"