XLVIII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 27 - 28 maja 2022 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Lubuski Północny 5 miejsce
Lubuski Południowy 7 miejsce
Śląski  8 miejsce
Dolnośląski 16 miejsce

 

LAUREACI OLIMPIADY

Okręg  
Lubuski Południowy

Stanisław Nowicki
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Śląski Ludwik Fonfara
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

FINALIŚCI OLIMPIADY

Okręg  
Śląski

Przemysław Nowakowski
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne w Gliwicach

Miłosz Gonczaruk
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzyczne w Gliwicach

Lubuski Południowy

Julia Łazdowska 
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Radosław Chruściński
ucz. CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

Dolnośląski

Kacper Szczygieł
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Sławomir Męczyński
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Natalia Józefiak
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Lubuski Północny

Kacper Snopek
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Mateusz Tymek
ucz. CEZiB Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Kacper Jacykowski
ucz. CEZiB Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wlkp.


 

Eliminacje okręgowe
31 marca 2022 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" 
w Zielonej Górze

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze
 4. Zespół Szkól Technicznych w Zielonej Górze (drużyna dwuosobowa)

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - południowy na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Radosław Chruściński  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka'" w Zielonej Górze
 3. Julia Łazdowska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Gabriela Staszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Wiktoria Barska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Miłosz Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"  w Zielonej Górze
 • Bartłomiej Cieślik - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze
 • Przemysław Siwek - Zespół Szkól Technicznych w Zielonej Górze
 • Maksymilian Brysz - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze
 • Monika Sołowiej-Hryniewiecka -  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik'" w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
30 marca 2022 r.
Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Okręg Lubuski - północny na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Kacper Snopeki - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Kacper Jacykowski -Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 
 3. Mateusz Tymek - Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Małgorzata Jastrzębska - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dawid Hajduk -  Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wiktor Pozarzycki - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Tomasz Łukaszuk - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Jakub Wierzbicki - Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, Technikum Mechaniczne nr 5h w Gorzowie Wielkopolskim
 • Michał Szczepaniak - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Eliminacje okręgowe
30 marca 2022 r.
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 
w Gliwicach

ŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu (drużyna jednoosobowa)

Wyniki indywidualne

Okręg Śląski na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Przemysław Nowakowski - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Miłosz Gonczaruk I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 3. Ludwik Fonfara - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobył:

 • Bartłomiej Charysz - I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach

 

Eliminacje okręgowe
30 marca 2022 r.
I Liceum Ogólnokształcące 
w Świdnicy

DOLNOŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Wyniki indywidualne

Okręg Dolnośląski na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować Laureaci okręgowi Olimpiady:

 1. Kacper Szczygieł - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Sławomir Męczyński  Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 3. Natalia Józefiak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobył:

 • Mateusz Różnicki - Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 • Wiktor Oszczęda - Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 • Maja Mikła -  I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy