XLVI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Zgodnie z rozporządzenie MEN z dnia 25.03.2020 poz. 530  z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, odbyły się tylko dwa etapy Olimpiady: szkolny i okręgowy.
Laureaci eliminacji II etapu, którzy uzyskali tytuł Laureat okręgowy Olimpiady -  zdobyli tytuł FINALISTA OLIMPIADY


Eliminacje okręgowe
27-28 kwiecień 2020

OKRĘG LUBUSKI PÓŁNOCNY

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Jakub Pawłowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Kacper Snopek - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Dawid Hajduk - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Finalista okręgowy Olimpiady zdobyli:

 • Daria Rojek - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Olaf Gołębiowski -  Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paulina Niewiadomska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Oskar MarciniakZespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolski
 • Hanna Harkawik - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paweł Łodygowski II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kacper Jacykowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

OKRĘG LUBUSKI POŁUDNIOWY

Wyniki zespołowe

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 2. Brygida Stanek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"  w Zielonej Górze
 3. Justyna Grzegorek  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka'" w Zielonej Górze

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Krzysztof Baranowski - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze
 • Andżelika Leśniewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze
 • Gabriela Staszewska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik'" w Zielonej Górze

OKRĘG SLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Piotr Opielka I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach
 2. Michał Towarek I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach 
 3. Dominika Kampka I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach 

Tytuł Finalista Okręgowy zdobyli:

 • Ludwik Fonfara -  Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Mateusz Grycman - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Paweł Podolak - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Tytuł Finalista Olimpiady i Laureat okręgowy Olimpiady zdobyli:

 1. Daniel Kozar I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Zuzanna Kawiak I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 
 3. Kacper Szczygieł I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy