XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 2-4 czerwca 2017 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Okręg Miejsce
Dolnośląski 4
Lubuski Północny 9
Lubuski Południowy 18
Śląski 26

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREAT OLIMPIADY.

LAUREACI

Okręg  
Dolnośląski Dominika Gołąbek - 15 miejsce (66 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 3 miejsce (89 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI

Lubuski Południowy Michał Leśniak - 63 p.
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Patrycja Kozak - 57 p.
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Przemysław Kwarta - 56 p.
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Lubuski Północny Dariusz Serwaczak- 61 punktów
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Maria Skrodzka -
59 p.
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
Dolnośląski Justyna Kutyba - 63,5 p.
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Aleksandra Druczak - 61 p.
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
Śląski Dawid Karolewski - 62,5 p.
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 


Eliminacje okręgowe
28 marca 2017 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg DOLNOŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Dominika Gołąbek- I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Aleksandra Druczak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 3. Justyna Kutyba - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Maciej Korniewski - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Damian Ziomko- II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Kamil Szczepański - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Eliminacje okręgowe
23 marca 2017 r.
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Dariusz Serwaczak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Marta Skrodzka - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Przemysław Okapiec - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Katarzyna Kostrubiec - I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Żukowicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Znamirowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Marta Łodygowska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Alicja Piaskowska - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Patrycja Kozak - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Klaudia Szukalska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Róża Buśko - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Weronika Malinowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Aleksandra Jędrowiak - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Michał Kurpisz - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

 

Eliminacje okręgowe
23 marca 2017 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg ŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość

 1. Dawid Karolewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Kamil Jarczok - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Kamil Szczepański - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu