XLVI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2019/120
 

 Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach w danym okręgu są zakwalifikowani do zawodów III stopnia  i uzyskują tytuł  Finalista Olimpiady.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2020r. w roku szkolnym 2019/2020 nie będą organizowane zawody III stopnia

 

OKRĘG - LUBUSKI POŁUDNIOWY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

 Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce
Filip Mąkowski - FINALISTA OLIMPIADY
Wirtualna wizja kolorów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Alicja Bosak, Grzegorz Rutkowski

 

 Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce
Julia Barszczewska, Oliwia Lorek, Wiktoria Malinowska - FINALISTKI OLIMPIADY
Bee Happy - projekt poprawy funkcjonowania ekosystemów miejskich w oparciu o bytowanie owadów zapylających, a w szczególności pszczoły miodne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: Agnieszka Tokarska-Osyczka, Mariusz Kłosowski

 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce
Jakub Florczak, Maksymilian Pacholak - FINALIŚCI OLIMPIADY
 Energetyka wiatrowa - dowiedz się już dziś 
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Łukasz Januszke

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce ex-aequo 
Iga Dubiec, Julia Świderska - FINALISTKI OLIMPIADY
Alternatywne źródła energii - panele fotowoltaiczne
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Grażyna Szczepańska
 
Zuzanna Kozłowska - FINALISTKA OLIMPIADY
Zastosowanie wody słonej w rolnictwie i hodowli hydroponicznej roślin
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Grażyna Szczepańska
 
II miejsce 
Jakub Gryczko, Jan Gryczko
Przyspieszenie biodegradacji tworzyw sztucznych przy pomocy żywych organizmów oraz sposób wprowadzenie tej zmiany w życie
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Katarzyna Sierakowska
 
III miejsce 
Stanisław Ostrowski
Selektywna filtracja osocza za pomoc immunoaferezy jako metoda usuwania cząstek nanoplastiku z krwi człowieka
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: Katarzyna Sierakowska