XL Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2013/14


LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY


DOLNOŚLĄSKIE

Grupa „E” – pomysł ekologiczny

I miejsce

Wojciech Arabucki
Algi Nannochloropsis salina jako źródło biodiesla
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie
Nauczyciel-opiekun:mgr Danuta Hajzler

LUBUSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Krzysztof Obszański, Przemysław Baran
Łapka szczęścia
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

II miejsce

Dawid Czajkowski, Piotr Cyprych
Rotomat
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce ex aequo

Kamil Strzesak, Krzysztof Błauciak
Inteligentny dom
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak
 
Mateusz Chłopowiec
Programowany laser
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Patryk Brychcy, Michał Moroz
Tester wiedzy
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Katarzyna Eljasz

II miejsce

Marcin Żmurko, Oskar Zapotoczny, Dawid Jędrzejko
System logistyczny przedsiębiorstwa branży drzewnej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Sławomir Kruszelnicki

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Paweł Wysocki, Maciej Umiński, Łukasz Moroz
Geotermia i energia fotowoltaiczna wykorzystana w instalacji ekologicznego ogrzewania
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

II miejsce

Adrianna Opryszak, Marta Opryszak
Nowa technologia efektywnego oczyszczania wód gruntowych
Zespół Szkół Budowalnych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka


FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

LUBUSKIE

Kategoria R – pomysł techniczny

III miejsce

Michał Dyla, Radosław Margalski
Rapniczek
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Katarzyna Eljasz

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

III miejsce

Oliwia Słowik, Bartłomiej Kunik
Most wantowy - historia i wykonanie
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt

Wyróżnienia

Dominika Badowska, Marcin Sieteski
Estakada WSO2a
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt
 
Adam Śledź
Skrzyżowanie drogowe z sygnalizacją świetlną - makieta dydaktyczna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
Nauczyciel-opiekun: mgr Ewa Bednarek
 
Kacper Płetnicki, Rafał Szmagulski
Makieta z elementami sterowania pneumatycznego
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak
 
Adrianna Dominków, Anita Pachulska, Agnieszka Izdebska
Centrum Logistyczne - makieta dydaktyczna
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr Sławomir Kruszelnicki

Kategoria E – pomysł ekologiczny

III miejsce

Damian Czapliński, Miłosz Krysik
Projekt GEOTAMY - przedstawienie sytuacji zagrożenia powodziowego i sposoby przeciwdziałania
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt
 
Mateusz Piechowiak, Krzysztof Wala
Przejście dla zwierząt
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

Wyróżnienia

Kacper Niesułowski
Mój budynek szkolny może być piękny
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Ewa Szałkowska
 
Adrian Gniewek, Sebastian Pawłowicz
Termomodernizacja budownictwa publicznego budowanego w czasach PRL, a nowoczesne budownictwo pasywne wraz z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii na przykładzie ZSB w Zielonej Górze
Zespół Szkół Budowlanych im. T.Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Ewa Szałkowska