XLIV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A - Innowacje Techniczne
2017/18

Uroczyste podsumowanie Olimpiady odbyło się 7 czerwca 2018 w Warszawie

Tytuł FINALISTA OLIMPIADY zdobyli

W kategorii E - pomysł ekologiczny

  • Kornelia Frankiewicz, Igor Galus, Aniela Rajewska za pracę  "Jak to z tekturą było – czyli historia pewnej fabryki" z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
  • Joanna Zajączkowska za pracę "Wykrywanie bisfenolu A w opakowaniach plastikowych przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze sektrometrem mas " z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim

W kategorii P- pomoc dydaktyczna

  • Piotr Juszczyk, Kacper Zając za pracę "Technologia układania nawierzchni z betonowej kostki brukowej w pigułce" z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

 


ELIMINACJE OKRĘGOWE 

OKRĘG - LUBUSKI PÓŁNOCNY

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

II miejsce

Konrad Krzemiński, Przemysław Węglik
Sky map view
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Joanna Zajączkowska
Wykrywanie bisfenolu A w opakowaniach plastikowych przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze sektrometrem mas
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Grażyna Szczepańska

 

II miejsce

Dominik Kędzior
Ekstrakcja suszu tytoniowego jako mniej szkodliwa dla środowiska i człowieka metoda dostarczania nikotyny do organizmu oraz spowolnienie uzależnienia się od nikotyny
IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp
Nauczyciel-opiekun: dr inż. Beata Mackiewicz

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

Wyróżnienie

Krzysztof Broda
Strumieniowy silnik odrzutowy ze sprężarką dyszową dla dużej sprawności energetycznej i osiągów przy prędkościach poddźwiękowych i naddźwiękowych
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Nauczyciel-opiekun: mgr Łukasz Januszke

 

 

OKRĘG - LUBUSKIE POŁUDNIE

LAUREACI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria R – pomysł techniczny

I miejsce

Jan Sokołowski
Innowacyjna drukarka przestrzenna
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Alicja Bosak
 

II miejsce

Patrycja Gaudy, Paulina Mleczak, Magda Tkaczyk
Uptaka
Zespół Szkół Budowlanychw Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka
 

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne

I miejsce

Ingram Kalina. Michał Radkowski
System CRM do optymalizacji zarządzania firmą
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun:mgr inż. Alicja Bosak

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce

Wiktoria Mostowska, Karolina Nowakowska, Alicja Szkrawan
Edukarium krajobrazowe
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka

 

II miejsce

Piotr Juszczyk, Kacper Zając
Technologia układania nawierzchni z betonowej kostki brukowej w pigułce
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce

Kornelia Frankiewicz, Igor Galus, Aniela Rajewska
Jak to z tekturą było – czyli historia pewnej fabryki
Zespół Szkół Budowalnych w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Anna Burghardt, mgr inż. Mariusz Kłosowski

 

FINALIŚCI OKRĘGOWI OLIMPIADY

Kategoria P - pomoc dydaktyczna

III miejsce

Michał Bugaj, Klaudia Zmuda
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zespół Szkół Budowalnych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze
Nauczyciel-opiekun: mgr inż. Aneta Ziembicka