Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok B - WYNALAZCZOŚĆ

Terminarz
2021/22

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

ETAPY
eliminacje szkolne
 • każdy uczestnik rejestruje się od 10 do 31 stycznia 2022 na platformie e-learningowej Logowanie-rejestracja . (Prosimy o dokładne podanie danych i zapamiętanie hasła dostępu do platformy);
 • w I dekadzie lutego 2022 zostaną podane terminy przeprowadzenia testów eliminacyjnych:
 • eliminacje szkolne są jednoetapowe;
 • platforma zawiera bazę pytań, z której podczas przeprowadzenia testu pytania będą wybierane losowo;
 • uczestnicy odpowiadają na 20 pytań z zakresu własności przemysłowej i historii wynalazków w ciągu 30 minut;
 • trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów będzie reprezentować szkołę na eliminacjach okręgowych.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenia na eliminacje okręgowe:
 • 8-10 marca 2022
 • do 22 marca 2022

Harmonogram eliminacji szkolnych

Okręg Dolnośląski 8 marca 2022 (wtorek)  godz. 10.00 - 11.00 
Okręg Lubuski Południowy 8 marca 2022 (wtorek)  godz. 12.00 - 13.00
Okręg Lubuski Północny 10 marca 2022 (czwartek)  godz. 12.00 - 13.00
Okręg Śląski 10 marca 2022 (czwartek)  godz. 13.00 - 14.00

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Sponsor okręgowy Fundacja PGE

ETAPY
 • Udział biorą drużyny szkolne zgłoszone przez Komitet Okręgowy.
 • etap pisemny:
  • uczestnicy odpowiadają na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz 3 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. Po oddaniu testu uczestnik otrzymuje zadanie praktyczne;
  • czas trwania etapu pisemnego wynosi 90 minut;
  •  kryteria oceny:
   - pytania testowe: prawidłowa odpowiedź – 1 punkt;
   - każde zadanie praktyczne - 0 - 10 punktów.
  • kolejność miejsc zajętych przez poszczególne drużyny ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów w etapie pisemnym.
 • etap ustny:
  • do etapu kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym.
  • każdy z uczestników odpowiada na trzy pytania.
  • o kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów z obu etapów: pisemnego i ustnego
  • kryteria oceny:
   - za każde pytanie od 0 - 5 punktów;
   - czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty.
 • termin przeprowadzenia:
 • termin zgłoszenie do III etapu:
 • do  4 kwietnia 2022
 • do 26 kwietnia 2022

Harmonogram eliminacji okręgowych

Okręg Dolnośląski    I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Okręg Lubuski Południowy 31 marca 2022 godz.9.30  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
Okręg Lubuski Północny 30 marca 2022 godz. 9.30  Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.  
Okręg Śląski 30 marca 2022  I Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Zawody III stopnia - finał ogólnopolski

ETAPY

I etap - pisemny - test

 • uczestnicy odpowiadają na 40 pytań testowych;
 • czas trwania - 50 minut;
 • uczniowie, którzy uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu.

II etap - pisemny- zadania

 • uczestnicy rozwiązują pisemnie 4 zadania praktyczne (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców);
 • czas trwania etapu wynosi 90 minut;
 • kryteria oceny: każde zadanie praktyczne: 0 – 10 punktów;
 • zawodnicy, którzy uzyskają powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie II pisemnym otrzymają tytuł „Finalista Olimpiady”.

III etap - ustny

 • kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów z I i II etapu;
 • każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania dotyczące ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii wynalazków;
 • na każdą odpowiedź uczestnik ma dwie minuty;
 • kryteria oceny: za każde pytanie od 0 - 5 punktów; czas odpowiedzi na jedno pytanie: 2 minuty;
 • o ostatecznej kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów pisemnych i etapu ustnego.

 

Termin przeprowadzenia:

 27 - 29 maja 2022

Miejsce eliminacji:  Liceum Ogólnokształcące nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim
Program finału Olimpiady  

 

Do pobrania

Regulamin OITiW Karta zgłoszenia na eliminacje Ustawa - Prawo własności przemysłowej
Zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego
-wymagania
Bolesław Orłowski "Najkrótsza historia wynalazków"