BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

do uzgodnienia

Termin szkolenia do uzgodnienia
Czas trwania 16 godz.(w tym 8 godz. samokształcenia)
Adresat Pracodawcy, w tym osób kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami itp. oraz inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy itp.)
Tematyka
  • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, w powiązaniu z prawem z prawem międzynarodowym.
  • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznej pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych-analiza i profilaktyka.
  • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy).
  • Postępowanie w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
  • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego.
Nabyte umiejętności i uprawnienia Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Informacje szczegółowe:
e-mail:
tel. kom. 605 432 589