EWAKUACJA PRACOWNIKÓW I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

do uzgodnienia

Termin szkolenia do uzgodnienia
Czas trwania 6 godz.
Adresat Osoby odpowiedzialne za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Tematyka
  • podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • podstawy prawne działania ochrony przeciwpożarowej
  • organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
  • zasady zapobiegania pożarom
  • podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe - dobór i zasady rozmieszczenia
  • organizacja i zasady przeprowadzenia ewakuacji pracowników
  • zajęcia praktyczne z użyciem sprzętu gaśniczego.
Nabyte umiejętności i uprawnienia

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

Informacje szczegółowe:
e-mail:
tel. kom. 605 432 589