PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

termin do uzgodnienia

Termin szkolenia do uzgodnienia
Czas trwania 6 godz.
Adresat

Osoby zainteresowane nabyciem teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a szczególnie wyznaczone przez pracodawcę do udzielania takiej pomocy (art. 2091 § 1. pkt. 3a Kodeksu pracy)

Tematyka
  • Prawne aspekty udzielania pomocy
  • Postępowanie na miejscu wypadku
  • Apteczki, rany, krwotoki, złamania
  • Omdlenia, utrata przytomności
  • Oparzenie, ukąszenia, wychłodzenia
  • Zachłyśnięcia, padaczka,
  • Reanimacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma)
Nabyte umiejętności i uprawnienia Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenia o jego ukończeniu.

Informacje szczegółowe:
e-mail:
tel. kom. 605 432 589