EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
listopad 2021 

W 2021 roku opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi 280,00 zł