EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
październik  2023

Opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi:
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 - 349,00 zł
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 - 360,00 zł