EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
7 listopada 2019 (czwartek)

W 2019 roku opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi 225,00 zł

Wnioski zgłoszeniowe do pobrania
Grupa 1 - eksploatacja
Grupa 1- dozór
Grupa 2 - eksploatacja
Grupa 2 - dozór
Grupa 3 - eksploatacja
Grupa 3 - dozór