EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
listopad 2022 

W 2022 roku opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi 301,00 zł