EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
16 maja 2024

Opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi:
od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 - 424,20 zł