EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
5 grudnia 2018 (środa)

W 2018 roku opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi 210,00 zł

Wnioski zgłoszeniowe do pobrania
Grupa 1 - eksploatacja
Grupa 1- dozór
Grupa 2 - eksploatacja
Grupa 2 - dozór
Grupa 3 - eksploatacja
Grupa 3 - dozór