EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
wrzesień 2021 

W 2021 roku opłata za sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji lub dozoru wynosi 280,00 zł

Wnioski zgłoszeniowe do pobrania
Grupa 1 - eksploatacja
Grupa 1- dozór
Grupa 2 - eksploatacja
Grupa 2 - dozór
Grupa 3 - eksploatacja
Grupa 3 - dozór