EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
sierpień 2022