EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
wrzesień 2021