EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
3 lutego 2021 (środa)