EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
na uzyskanie uprawnień energetycznych

Termin najbliższego egzaminu
listopad 2022